Biogenní paliva, která již nelze zhodnotit jako materiál, mění firma EGGER na teplo a ekologický proud.

TNásledující závody mají vlastní elektrárnu na biomasu:

St. Johann in Tirol (AT)
Unterradlberg (AT)
Brilon (DE)
Wismar (DE)
Hexham (UK)
Rion des Landes (FR)
Rădăuți (RO)

Využitím energie z biomasy uspoříme ročně 746 000 tun emisí CO2.

Celkem pocházejí zhruba tři čtvrtiny našich emisí CO2 při výrobě energie z obnovitelných CO2 neutrálních paliv.

Ke stažení

Společnost EGGER bere svou odpovědnost vážně, a to jak z hlediska výrobků a vlastní výroby, tak i zaměstnanců a společnosti. Přečtěte si více v naší Zprávě o udržitelnosti o našich službách a celkovém příspěvku na toto téma.

Ke zprávě o udržitelnosti

Nezávislost na fosliních zdrojích energie