Firma EGGER uplatňuje odpovědné zacházení se dřevem jako surovinou. Tak, jako je tomu v přírodě, jsou i naše procesy organizovány jako koloběh šetrný vůči zdrojům. Centrálním prvkem je přitom náš uzavřený koloběh materiálu.

Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodářství

PilaPila

Pila

Výroba materiálů na bázi dřeva

Výroba materiálů na bázi dřeva

Jsme připraveni i nadále podporovat trvale udržitelné lesní hospodářství. Zaručujeme dodržování právních a sociálních standardů v našich dodavatelských řetězcích. Naše dřevo pochází ze 100% ověřených legálních a kontrolovaných zdrojů podle normy ISO 38200. Kulatinu nakupujeme přednostně z certifikovaných lesů v příslušném nákupním regionu.

Zobrazit více

Na naší pile v Brilonu se každoročně z udržitelného lesního hospodářství zpracuje 800 000 metrů krychlových popadaného smrkového a borového dříví. Vedlejší produkty pily jsou dále přímo zpracovávány při výrobě materiálů na bázi dřeva.

Zobrazit více

Za účelem neustálého zlepšování našich environmentálních postupů ve výrobním procesu spoléháme na mezinárodně certifikované systémy energetického a ekologického managementu podle ISO 50.001, ISO 14.001 a EMAS.

Zobrazit více

Ekologická bilance výrobku

Ekologická bilance výrobku

Recyklace

Recyklace

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Zajišťujeme plnou průhlednost prostřednictvím prohlášení o environmentálních produktech (EPDs). Poskytují koncovým zákazníkům důležité informace o aspektech životního prostředí a zdraví - pro každý z našich základních produktů.

Zobrazit více

Recyklované dřevo, které se skládá z odpadního dřeva z likvidovaného zboží a nehořlavého dřeva, je připraveno a používáno pro výrobu dřevotřískových desek.

Zobrazit více

Biogenní paliva, která se již nemohou materiálně využívat, se v našich vlastních elektrárnách s biomasou přeměňují na teplo a zelenou elektřinu.

Zobrazit více