Dnes skupinu EGGER vlastní bratři Michael a Fritz Egger, kteří jako vlastníci spoluurčují strategické vedení. Operativní obchody řídí vedení skupiny EGGER v čele s Thomasem Leissingem, Hannesem Mitterweissacherem, Frankem Böllingem & Michael Egger jun.

Thomas Leissing

Thomas Leissing

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) AND SPEAKER OF THE GROUP MANAGEMENT

Thomas Leissing je členem vedení skupiny EGGER od roku 2005. Zodpovídá za oblast financí a správy a je od roku 2009 také mluvčím vedení skupiny. Před svým příchodem do skupiny EGGER pracoval pro mezinárodní průmyslovou skupinu kótovanou na burze v oblasti korporátních financí.

Frank Bölling

CHIEF SUPPLY CHAIN OFFICER (CSCO)

Frank Bölling je členem vedení skupiny od roku 2022 a zodpovídá za oblast logistiky. Pracuje ve skupině EGGER od roku 2019, naposledy jako vedoucí divize logistiky EGGER Decorative Products Ost. Dříve pracoval v různých průmyslových oborech na vedoucích pozicích v oblasti logistiky a supply chain managementu.

Frank Bölling
Michael Egger jun.

Michael Egger jun.

CHIEF SALES OFFICER (CSO)

Michael Egger Jr. je členem vedení skupiny od roku 2022 a je zodpovědný za prodej a marketing. Dříve řídil divizi EDP Central v oblasti prodeje a marketingu a pracoval v produktovém managementu a jako vedoucí prodeje v závodě Brilon. Předtím pracoval pro známou mezinárodní průmyslovou společnost.

Hannes Mitterweissacher

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO)

Hannes Mitterweissacher odpovídá od roku 2022 jako člen vedení skupiny za oblasti techniky a výroby. Pracuje u společnosti EGGER již od roku 1992 a vykonával během této doby různé technické a výrobní funkce, naposledy zaujímal pozici vedoucího divize technika / výroba EGGER Decorative Products Mitte.

Hannes Mitterweissacher