Изтегляне

Научете всичко за устойчивостта, опазването на ресурсите, оценката на екологичните резултати, екологичните етикети и сертифицирането на сградите

Към екологичната брошура

EGGER създава прозрачност чрез надеждна база данни и компетентни консултанти. .Използването на нашите продукти за сграда, сертифицирана като устойчива, трябва да бъде колкото е възможно по-лесно.

Затова обобщаваме всички важни за околната среда данни за нашите материали в декларациите EPD.

Изтегляне

Ние приемаме нашите отговорности сериозно! Научете всичко за нашата устойчивост.

Към доклада за устойчиво развитие

Какво е EPD?

EPD е съкращение от "Environmental Product Declaration" Екологичните продуктови декларации предоставят цялата важна за околната среда информация за даден материал:

  • Описания на продуктите
  • Удостоверения и изпитвателни доклади за свойствата на
  • Производствени процеси
  • Оценка на жизнения цикъл
  • Използване на ресурси
  • Отпадъци

За какво служи EPD?

Екологичните декларации за продуктите позволяват на строителните предприемачи, архитектите или преработвателите да установят какъв е екологичният принос на материалите. Освен това получават повече яснота и контрол при сравняване на различни продукти и конструкции.

Защото енергия се потребява и околната среда се натоварва не само в етапа на използване, но и при производството на строителни материали.
Нашите EPD декларации допринасят за устойчиво строителство и обитаване през целия жизнен цикъл на сградата.