Ефективност– Сигурност на данните - Интелигентност

EDI е платформа за автоматизиран обмен на бизнес документи (например поръчки, потвърждения на поръчки, стокови разписки, фактури) между две ИТ системи без човешка намеса. Този начин на директна комуникация позволява висока степен на автоматизация на процесите, осигурявайки бърз електронен обмен на бизнес информация между различни системи.

Изтегляния за клиенти
Изтегляния за доставчици

1. Поръчка

 • Намаляване на възможностите за грешки
  Намаляване на възможностите за грешки: Информацията, която сте ни изпратили, се вкарва в системата без никакви промени.
 • Без загуба на данни
  Не се загубват поръчки
 • Намаляване на разходите за координация
  Не са необходими въпроси, без недоразумения
 • По-кратки срокове за обработка
  Поръчки чрез платформата EDI се вкарват директно в нашата система и по този начин могат да се обработят с предимство и по-ефективно

2. Потвърждение на поръчката

 • Автоматично съгласуване между потвърждението на поръчката и поръчката
  Служителят може да установи различия чрез работни потоци
 • Правилните потвърждения на поръчки се въвеждат автоматично в поръчката за доставка
  80% от потвържденията на поръчки не се нуждаят от допълнителна обработка
 • Протокол за поръчки с липсващи потвърждения
  Поръчки с липсващи потвърждения могат да бъдат установени с протоколи
 • Намаляване на разходите за координация
  Цената в потвърждението на поръчката отговаря на цената във фактурата, ценови различия спрямо поръчката се откриват в ранен етап, благодарение на което се избягват усилията за оплаквания

3. Стокова разписка

 • Предварителна информация за пристигащи стоки
  Предварителната информация позволява оптимизирано управление на местата за съхранение и планиране на производството

4. Фактура

 • Автоматично съгласуване между фактурата и поръчката
  Служителят може да установи различия чрез работни потоци
 • Правилните фактури автоматично се въвеждат в поръчката за доставка
  80% от фактурите не се нуждаят от допълнително обработка
 • Спестяване на време и разходи чрез намаляване на административните дейности
  Входяща поща и разпределение, сканиране на документи на хартиен носител, съхранение, ръчно въвеждане на данни
 • Грижа за околната среда
  значително намаляване на консумацията на хартия