Strukture sinhronizovane sa dekorom

Samo ime Feelwood upućuje na vizuelno i taktilno iskustvo, a time i na jasnu dodatnu vrednost proizvoda.Zahvaljujući savršenoj usklađenosti strukture i dekora, površine Feelwood vizuelno i na dodir deluju gotovo kao furnir ili masivno drvo. Istovremeno, nude kvalitativne prednosti površine oplemenjene melaminskom smolom.

Istaknuti dekori

Otkrijte jedinstvene karakteristike autentičnih Feelwood dekora koji su dostupni u šest različitih struktura i XX dekora.

Na sve Feelwood dekore

Pregled naših Feelwood struktura

ST28 Feelwood Nature

ST32 Feelwood Vintage

ST33 Feelwood Crafted

ST36 Feelwood Brushed

ST37 Feelwood Rift

ST38 Feelwood Pinegrain

Feelwood u kombinaciji dekora i materijala

Sinhronizovane površine su dostupne na pločama iverice i MDF pločama, na Eurolight lakim saćastim pločama, radnim pločama, compact pločama i laminatima, sve s usklađenim kant trakama. Specijalno dizajnirane kant trake sa poprečnim presekom upotpunjuju autentičan izgled punog drveta.

Eurodekor

Eurodekor MDF

Eurodekor OSB Combiline

Eurolight Dekor

ABS kant trake sa poprečnim presekom

ABS kant trake

Ploče oplemenjene laminatom

Ploče oplemenjene laminatom

Radna ploča sa ravnim kantom

Compact ploče

U vezi sa Feelwood strukturama možda će vas zanimati i ovo:

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije. Uklapanje dekora je moguće samo na originalnom uzorku.