Ostvarite svoje ideje

Products for furniture and interior design

Pregled nove kolekcije. Pogledajte video!

Produžili smo trajanje EGGER Kolekcije dekora do kraja 2023. Tako dobijate veću sigurnost pri planiranju projekta i veću slobodu u dizajnu pri realizaciji vaših ideja kroz dodatne varijante proizvoda i optimizovanu dostupnost.

Produženje kolekcije vam donosi ...

...više sigurnosti u planiranju vaših projekata.

...više individualnosti kroz veću slobodu u dizajnu.

...pristup ažuriranim informacijama u aplikaciji za EGGER Kolekciju dekora.

Sve informacije na jednom mestu

New Decorative Collection app.

Pogledajte video o aplikaciji

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije. Uklapanje dekora je moguće samo na originalnom uzorku.