Statika i dimenzionisanje konstrukcija s EGGER građevinskim proizvodima od drveta

Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili vam je potrebna podrška u vezi naših proizvoda i njihove primene? Naši inženjeri će vam rado pomoći:

Kontaktirajte nas

Partneri u distribuciji u vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veleprodaja. Ovde ćete naći i sve maloprodaje sa našim proizvodima.

Na pretraživanje partnera u distribuciji

Egger OSB ploče su pogodne kao nosivi i podupirući elementi na ramu zida od drvenih stubova ili na plafonskim gredama i rogovima. Zahvaljujući svojoj velikoj mehaničkoj čvrstoći i krutosti, kao i bogatoj ponudi raznih formata i debljina OSB ploča, projektovanje i izvođenje vrlo ekonomičnih nosivih konstrukcija je jednostavno.

Na ovoj stranici ćete naći dodatne informacije i dokumente koji će vam pomoći u ispravnom projektovanju i izgradnji spoljnih obloga nosivih i podupirajućih zidova, plafona i krovova.

Možete računati na nas. Kao i na sledeće vrednosti.

Tipične rešetke uobičajene za drvene konstrukcije takođe su ključne za dimenzionisanje konstrukcija. Razmak stubova kod zidova, odnosno razmak između greda i greda plafona i krovova ima uticaj na:

  • potrebnu debljinu panela
  • postavljanje materijala za oblaganje,
  • horizontalna opterećenja koja se mogu preuzeti
  • podupiranje zgrade i
  • prenos vertikalnih opterećenja.

.

Za bolju toplotnu izolaciju poprečni presek tipičnih stubova spoljnih zidova je 60/180mm², što je dovoljno za siguran prenos opterećenja.

Za apsorpciju većih vertikalnih opterećenja, u poprečni presek zida se mogu postaviti i dodatni drveni nosači ili - u ekstremnim slučajevima - integrisati čelične komponente. Za ekonomična rešenja s drvenim konstrukcijama je preporučljivo da se nosivi elementi postavljaju sprat po sprat, jedan iznad drugog. Vertikalna i horizontalna opterećenja se prenose na temelje kratkim putem. Komplikovani putevi raspodele opterećenja su često povezani s većim troškovima za materijal.