Tehnička podrška

Imate tehnička pitanja ili trebate podršku u vezi naših proizvoda i njihove primjene? Naši inženjeri će vam rado pomoći sa svim upitima:

Kontaktirajte nas

Partneri u distribuciji u vašoj blizini

Proizvode za drvene konstrukcije možete kupiti od ovih veleprodaja. Ovde ćete naći i sve maloprodaje sa našim proizvodima.

Na pretraživanje prodajnih partnera

Danas se zidovi od drvenih konstrukcija najčešće izvode s ramovskim drvenim konstrukcijama. Na isti princip izgradnje se misli i kada se koriste uobičajeni pojmovi konstrukcija s drvenim stubovima i konstrukcija s drvenim panelima.
Glavne razlike su u stepenu prefabrikacije i statičkoj funkcionalnosti. Konstrukcija s drvenim panelima se razlikuje od drugih konstrukcija po višem stepenu prefabrikacije s krovnim, zidnim ili plafonskim panelima postavljenim na jednoj ili na obe strane. Za razliku od takve konstrukcije, drugi pojmovi se češće koriste za konstrukcije koje se u većoj meri izvode na gradilištu.

Drvena ramovska konstrukcija - ekonomična i fleksibilna

Drvena ramovska konstrukcija je prikladnija od svih drugih konstrukcija za udovoljavanje visokim zahtevima u pogledu toplotne izolacije, zvučne izolacije i nosivosti zidova uz optimalno korišćenje materijala i minimalne prostorne zahteve.

Prednosti naših OSB ploča, a naročito naše ploče su odlična mehanička čvrstoća za prenos opterećenja i podupiranje zgrada, kao i mogućnost da istovremeno preuzmu ulogu parne brane i sloja koji ne propušta vazduh. U kombinaciji sa kao spoljnom oblogom, mogu se izvesti maksimalno moguće paropropusne konstrukcije. Pored toga, prefabrikacija komponenti omogućuje brz napredak izgradnje bez obzira na vremenske uslove. Zbog toga je ovaj način izgradnje ekonomičan.

Preporučeni proizvodi za zidove od drvenih konstrukcija