Naš časopis za kupce MORE se bavi problemima o kojima se mnogo govori među kupcima i u industriji. Govori o ljudima i životnoj sredini, ističe inovacije i tradiciju i pruža korisna i inspirativna znanja.

U fokusu je kreativna potraga za inovacijama i rešenjima u vezi sa resursom drveta, poštovanje i odgovornost prema prirodi, kao i inspiracija i radost koja proizlazi iz života kada smo okruženi proizvodima od drveta.

Časopis se objavljuje na pet jezika i distribuira se našim kupcima i partnerima u celom svetu. Naša prethodna izdanja dostupna su u digitalnom obliku ovde.

Nadamo se da ćete uživati čitajući ih!