Drvo je za nas materijal s kojim radimo i materijal koji se može reciklirati. Od obnovljivih resursa iz prirode proizvodimo širok spektar proizvoda za izradu nameštaja i uređenje enterijera, podove i građevinske proizvode. Verni svojoj misiji „Više od drveta“, važno nam je da delujemo održivo, čuvamo resurse i promovišemo zaštitu klime.Naši pokazatelji održivosti pokazuju kako naši proizvodi zapravo doprinose ispunjenju ovog obećanja. Oni transparentno i lako razumljivo prikazuju ekološki učinak svakog od naših proizvoda.

Materijali na bazi drveta su klimatski prihvatljivi

CO2 otisak

Svaki proizvod ostavlja trag u pogledu zaštite klime. Ovaj trag se kvalifikuje uz pomoć CO2 otiska. Drvo tokom svog rasta apsorbuje CO2 i vezuje ga. Do emisije CO2 dolazi tokom transporta i obrade. Razlika između emisije i vezane količine predstavlja CO2 otisak. Naši proizvodi (na bazi drveta) imaju vrlo mali ugljenični otisak jer je u proizvodu vezano više CO2 nego što se emituje tokom transporta i obrade.

Pokazatelj odgovara CO2 ekvivalentu GWP 100 od ekstrakcije sirovine do izlaska iz fabrike (A1-A3 prema EN 15804). Proračun je proveren od strane eksternog procenitelja (vidi EPD Izjavu o uticaju na životnu sredinu).

Doprinos bioekonomiji

Materijali na bazi drveta mogu ponovo da izrastu

Doprinos bioekonomiji

Drvo ponovo izraste za nekoliko desetina godina, dok je za nastanak fosilnih sirovina potrebno više miliona godina. Zato je važno koristiti obnovljive sirovine. Pokazatelj označava koliko od korišćenog materijala za izradu proizvoda dolazi iz obnovljivih izvora (drvo, papir), a koliko iz fosilnih izvora (lepak, vosak, smola). Na taj način za svaki proizvod transparentno prikazujemo njegov doprinos bioekonomiji.

Pokazatelj se odnosi na sve sastojke proizvoda prema težini. Dobijeno sopstvenom metodom proračuna.

Doprinos kružnoj ekonomiji

Štedimo prirodne resurse

Doprinos kružnoj ekonomiji

Da bismo očuvali prirodne resurse, moramo na najbolji mogući način da ponovo iskoristimo, recikliramo i obnavljamo postojeće proizvode. Ovaj pokazatelj pokazuje u kolikoj meri to funkcioniše u praksi. Ovde se sastojci proizvoda prikazuju u kategorijama: reciklirani materijal (npr. delovi starog nameštaja ili palete) i nusproizvodi iz pilane (npr. drveno iverje ili piljevina) koji doprinose kružnoj ekonomiji. Ostale komponente proizvoda dobijamo iz svežih resursa poput drveta od proređivanja šuma ili lepkova i papira.

Pokazatelj se odnosi na sve sastojke proizvoda prema težini. Dobijeno sopstvenom metodom proračuna

Udeo drveta iz regiona

Fokusirani smo na transport na kratke udaljenosti

Udeo drveta iz regiona

Nabavka drveta iz regiona i korišćenje najkraćih mogućih udaljenosti u transportu jačaju regionalnu privredu i smanjuju količinu saobraćaja. Pokazatelj ukazuje na udeo drveta koji je iskorišćen za proizvod i da dolazi iz područja koje nije udaljeniji od 150 kilometara od fabrike. Pokazatelj se odnosi na udaljenost transporta drveta iskorišćenog u proizvodu.

Proračun je proveren od strane eksternog procenitelja (ISO 38200 "klasifikovan kao regionalni")

Koristimo drvo iz proverenih i sertifikovanih izvora.

Odnos drveta iz proverenih i sertifikovanih izvora

Drvo je uopšteno održiv materijal jer je obnovljiva sirovina. Ipak, da bi to bilo u potpunosti tačno, mora se takođe i šumama upravljati u skladu sa ekonomskim, ekološkim i društvenim zahtevima. Mi pružamo dokaze o tome za naše lance vrednosti: svi naši proizvodi na bazi drveta 100% verifikuju nezavisna treća lica u skladu sa standardom ISO 38200. Ovo ujedno potvrđuje i zakonito poreklo drveta. Osim toga, sve EGGER fabrike su sertifikovane prema FSC i PEFC standardima kao deo lanca nadzora.

Indikator se odnosi na drvo korišćeno u proizvodu. Kalkulacija se proverava eksterno (provereno legalno = odnos "proverenog" drveta korišćenog u proizvodu prema ISO 38200; od čega sertifikovano = udeo "sertifikovanog" drveta od ukupnog svežeg drveta upotrebljenog u proizvodu prema ISO 38200).

Potpuna transparentnost za naše proizvode

Javno objavljujemo sve sastojke koji se koriste u našim proizvodima. Za ovo postoje dva različita formata dokumenata: EPD (ekološke deklaracije proizvoda), u kojima su transparentno navedene procene životnog ciklusa naših proizvoda i EHD (podaci o životnoj sredini i zdravlju).

Dalje na EPD i EHD dokumente