Preuzimanje

Brošura o zaštiti životne sredine sadrži najvažnije informacije o održivosti, očuvanju resursa, ekološkom bilansu, ekološkim oznakama i građevinskim sertifikatima.

Na Brošuru o zaštiti životne sredine (srpski/PDF)

EGGER osigurava transparentnost kroz pouzdanu bazu podataka i kompetentno savetovanje. Tako korišćenje naših proizvoda za objekte koji su sertifikovani kao održivi postaje najjednostavnije moguće. U tu svrhu sve ekološki merodavne podatke o našim materijalima sažeto prikazujemo u našim Ekološkim deklaracijama o proizvodima (EPD).

Preuzimanje

EGGER shvata ozbiljno svoju odgovornost za proizvode i proizvodnju. Više informacija o rezultatima u vezi sa održivošću pročitajte u našem izveštaju o održivosti.

Idi na izveštaj o održivosti (engleski/PDF)

Šta je EPD?

EPD je skraćenica za „Environmental Product Declaration“.
Ekološke deklaracije o proizvodima sadrže sve informacije o materijalu koje su relevantne za okolinu:

  • Opisi proizvoda
  • Dokazi i izveštaji o svojstvima proizvoda
  • Sastojci
  • Proizvodni procesi
  • Ekološki bilans
  • Korišćenje resursa
  • Otpadni materijal

Čemu služi EPD?

Ekološke deklaracije o proizvodu omogućavaju graditeljima, arhitektama ili prerađivačima da odrede ekološki doprinos materijala. Tako dobijaju jasne informacije i mogu lakše odlučivati prilikom upoređivanja različitih proizvoda i načina gradnje.

Naime, energija se ne troši samo u fazi korišćenja, već i kod proizvodnje građevinskih materijala, a potrošnja energije znači i opterećenje životne sredine. Naše Ekološke deklaracije doprinose održivoj gradnji i stanovanju u čitavom životnom ciklusu zgrade.