EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvetu kao sirovini. Po uzoru na prirodu, naši procesi su organizovani u ciklusima kojima čuvamo resurse. U središtu je naš zatvoreni krug postupanja s materijalom.

Održivo šumarstvo

Održivo šumarstvo

Korišćenje nusproizvoda pilane

Korišćenje nusproizvoda pilane

Proizvodnja i dalja prerada materijala od drveta

Proizvodnja i dalja prerada materijala od drveta

Zalažemo se za promicanje održivog šumarstva. U našim lancima opskrbe osiguravamo poštivanje zakonskih i društvenih standarda. Naše drvo dolazi iz provjerenih izvora koji su 100% zakoniti i kontrolirani prema standardu ISO 38200. Trupce prvenstveno kupujemo iz certificiranih šuma u regiji.

Više

Nusproizvode iz pilane isključivo nabavljamo iz lokalnih i sertifikovanih pilana. Korišćenjem nusproizvoda čuvamo prirodne resurse.Nusproizvode iz pilane isključivo nabavljamo iz lokalnih i sertifikovanih pilana. Korišćenjem nusproizvoda čuvamo prirodne resurse.

Više

Radi stalnog unapređenja odnosa prema okolini, u proizvodnom procesu primenjujemo međunarodno sertifikovane sisteme upravljanja energijom i okolinom u skladu sa standardima ISO 50001, ISO 14001 i EMAS.

Više

Planiranje i primena

Planiranje i primena

Reciklaža

Reciklaža

Obnovljiva energija

Obnovljiva energija

Ekološke deklaracije proizvoda (EPD) obezbeđuju potpunu transparentnost. Ove deklaracije pružaju profesionalcima važne informacije o ekološkim i zdravstvenim aspektima proizvoda, a dostupne su i zainteresiranim krajnjim korisnicima - za svaki naš osnovni proizvod.

Više

Drvo koje potiče iz otpada recikliramo i koristimo u proizvodnji materijala na bazi drveta. Drvo iz otpada potiče iz predmeta poput nameštaja, paleta ili ambalaže. Na ovaj način čuvamo resurse i produžavamo efekat skladištenja CO2.

Više

U sopstvenim elektranama na biomasu, toplotnu energiju pretvaramo u zelenu električnu energiju. Biomasa i drvni otpad se više ne mogu koristiti kao materijali u proizvodnji.

Više