Rezana građa

Rezana građa

Testerisanje, struganje, sušenje, sortiranje


EGGER rezana građa je dostupna sveža, sušena ili fino obrađena. Sortira se vizuelno i mašinski kako bi se garantovali optički zahtevi i čvrstoća. Zahvaljujući strogim eksternim i internim kontrolama rezane građe, ona stalno može da garantuje konstantan visok kvalitet proizvoda.

Prednosti

  • stabilnog oblika/postojana,
  • sušenje prema želji kupca,
  • certifikacija zavisno od države,
  • široka dostupnost,
  • održivo,