Les nam pomeni surovino za naše delo in material, ki ga je mogoče reciklirati: iz naravnih, obnovljivih virov proizvajamo širok sortiment izdelkov za pohištvo in notranjo opremo ter za pode in lesne konstrukcije. Slogan »Več iz lesa« nas zavezuje tudi k trajnostnemu delovanju, ohranjanju virov in varstvu podnebja.

Naši kazalniki trajnosti prikazujejo, kako naši izdelki dejansko prispevajo k uresničevanju naših obljub. Na podlagi teh kazalnikov je okoljska učinkovitost vsakega izdelka transparentna in preprosto razumljiva.

Materiali na lesni osnovi so podnebju prijazni

Ogljični odtis

Vsak izdelek pušča sledi, ki vplivajo na podnebje. Količinsko lahko te sledi opredelimo z ogljičnim odtisom. Les, ki ga uporabljamo kot surovino, med rastjo vsrkava in veže CO2. CO2 se sprošča med transportom in obdelavo. Razlika med količino vezanega in količino sproščenega CO2 je ogljični odtis. Naši izdelki (na lesni osnovi) imajo zelo majhen ogljični odtis, saj količina CO2, vezanega v izdelku, presega količino CO2, ki se sprosti med transportom in obdelavo.

Kazalnik ustreza ekvivalentu CO2 GWP 100 od zibke do vrat (A1-A3 skladno z EN 15804). Izračun je potrdil neodvisni organ (glejte dokument EPD).

Materiali na lesni osnovi se obnavljajo z rastjo dreves

Prispevek k biogospodarstvu

Drevesa se obnovijo v nekaj desetletjih, fosilne surovine pa za svoj nastanek potrebujejo milijone let. Zato je zelo pomembno, da uporabljamo vse več obnovljivih surovin. Kazalnik ponazarja, kolikšen delež materiala, uporabljenega za izdelek, prihaja iz obnovljivih virov (les, papir), in kolikšen delež materiala prihaja iz fosilnih virov (lepilo, vosek, smola). To nazorno prikazuje, kolikšen je prispevek posameznega izdelka k biogospodarstvu.

Kazalnik se nanaša na vse sestavine izdelka z upoštevanjem teže. Temelji na internem izračunu.

Ohranjamo naravne vire

Prispevek h krožnemu gospodarstvu

Če želimo ohraniti naravne vire, moramo izdelke ponovno uporabljati, jih vračati ter obnavljati na najboljši možen način. Ta kazalnik ponazarja, kako dobro to deluje v praksi. Predstavlja vse sestavine izdelka po kategorijah: Reciklirani materiali (npr. deli starega pohištva ali palete) in stranski produkti žagarske industrije (npr. lesni drobir ali žagovina) prispevajo h krožnemu gospodarstvu. Ostale sestavine izdelkov se pridobivajo iz svežih virov (na primer les, pridobljen z redčenjem dreves, lepilo, papir).

Kazalnik se nanaša na vse sestavine izdelka z upoštevanjem teže. Temelji na internem izračunu.

Osredotočeni smo na kratke transportne poti

Delež lesa iz regionalnega okolja

Z nabavami iz regionalnega okolja in čim krajšimi transportnimi potmi krepimo regionalno gospodarstvo in zmanjšujemo obremenitve v prometu. Kazalnik ponazarja, kolikšen delež lesa, uporabljenega za izdelek, prihaja iz razdalje do največ 150 kilometrov.

Kazalnik se nanaša na transportno pot lesa, uporabljenega za izdelek. Izračun je potrdil neodvisni organ (»viri iz regionalnega okolja« po ISO 38200).

Uporabljamo les iz preverjenih in certificiranih virov.

Delež lesa iz preverjenih in certificiranih virov

Les je na splošno trajnosten, saj je obnovljiva surovina. Da pa bi to v celoti držalo, je treba z gozdovi gospodariti tudi v skladu z ekonomskimi, ekološkimi in družbenimi merili. Za naše vrednostne verige zagotavljamo dokaze o tem: vse naše izdelke na osnovi lesa 100-odstotno preverjajo neodvisne zunanji organi v skladu s standardom ISO 38200. To potrjuje zakonitost izvora lesa. Poleg tega so vse EGGER tovarne certificirane po standardih FSC in PEFC kot del verige nadzora.

Kazalnik se nanaša na les, uporabljen v izdelku. Izračun je zunanje preverjen (pravno preverjeno = delež "preverjenega" ISO 38200 lesa, uporabljenega v izdelku; od tega certificiranega = delež "certificiranega" ISO 38200 svežega lesa, uporabljenega v izdelku).

Popolna transparentnost naših izdelkov

Informacije o vseh sestavinah, ki jih uporabljamo za svoje izdelke, javno objavljamo. V ta namen sta na voljo dve vrsti dokumentov: dokumenti EPD (»Environmental Product Declarations«), ki omogočajo tudi pregledno oceno življenjskega cikla naših izdelkov, ter dokumenti EHD (»Environmental and Health Datasheets«).

Na dokumente EPD in EHD