Prenosi

Okoljska brošura vsebuje najpomembnejše informacije o trajnostih vidikih, ohranjanju virov, okoljski učinkovitosti, okoljskih oznakah in certificiranju stavb.

Na Okoljevarstveno brošuro (slovenščina/PDF)

EGGER vzpostavlja transparentnost in jasnost z zanesljivo bazo podatkov in kompetentnim svetovanjem. Uporaba naših izdelkov v trajnostno certificiranih stavbah mora biti čim bolj enostavna. Zato skrbimo, da so vsi okoljsko pomembni podatki o naših izdelkih združeni v EPD.

Prenosi

EGGER se svojih odgovornosti zelo dobro zaveda, tako v povezavi z izdelki, lastno proizvodnjo in tudi z zaposlenimi ter družbo kot celoto. V trajnostnem poročilu preberite več o naših dejavnostih s tega področja.

Na trajnostno poročilo (angleščina/PDF)

Kaj je EPD?

EPD je kratica za „Environmental Product Declaration“.Okoljske deklaracije proizvodov zagotavljajo dostop do okoljsko relevantnih informacij o materialu:

  • Opisi izdelkov
  • Potrdila in poročila o lastnostih izdelka
  • Sestavine
  • Proizvodni procesi
  • Okoljska učinkovitost
  • Viri
  • Odpadki

Kaj je EPD?

Okoljska izjava izdelka ali EPD omogoča gradbenikom, arhitektom in predelovalcem določitev okoljskih vplivov uporabljenih materialov. S tem pridobite boljši pregled in nadzor pri primerjavi različnih izdelkov in načinov gradnje.

Tako v fazi uporabe kot med proizvodnjo gradbenih materialov pride do porabe energije in onesnaževanja okolja.
Naši Okoljske izjave izdelkov EPD prispevajo k trajnostni gradnji in bivanju v celotnem življenjskem obdobju stavbe.