Download

We nemen onze verantwoordelijkheid ernstig! Leer alles over ons duurzaam beleid

Naar het duurzaamheidsrapport

EGGER schept transparantie met behulp van een betrouwbare database en competent advies. Het moet zo eenvoudig mogelijk zijn om onze producten voor een als duurzaam gecertificeerd gebouw te gebruiken. Daarom verzamelen we alle gegevens van ons plaatmateriaal, die relevant zijn voor het milieu, in onze EPD's.

Download

De milieubrochure bevat de belangrijkste informatie over duurzaamheid, de spaarzame omgang met grondstoffen, de ecobalans, milieulabels en certificering van gebouwen.

Naar de milieubrochure

Wat is een EPD?

EPD is de afkorting voor "Environmental Product Declaration". In de milieugebonden productverklaring is alle voor het milieu relevante informatie over een materiaal beschikbaar:

  • productbeschrijvingen
  • bewijzen en testrapporten voor de producteigenschappen
  • bestanddelen
  • fabricageprocessen
  • ecobalans
  • inzet van grondstoffen
  • afvalproducten

Wat is het nut van een EPD?

Aan de hand van een milieugebonden productverklaring kunnen opdrachtgevers, architecten of verwerkers bepalen welke invloed een materiaal op het milieu heeft. Hiermee krijgt u meer duidelijkheid en controle bij het vergelijken van verschillende producten en constructiemethodes.

Want niet alleen tijdens de gebruiksfase, maar ook voor de productie van materiaal, wordt energie verbruikt en wordt het milieu belast.

Onze EPD's leveren een bijdrage aan duurzaam bouwen en wonen tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw.