Felelősség

Az EGGER olyan globális családi vállalkozás, amely számára kulcsfontosságú a fenntarthatóság. A felelősség – vagyis a jogi követelmények és a belső alapelveink betartása – központi szerepet játszik üzleti tevékenységünkben és a partnereinkkel folytatott kapcsolatunkban. Az alábbi irányelvek segítenek abban, hogy minden EGGER-munkatárs gondolkodásmódját és cselekedeteit ez a hozzáállás vezesse.

Magatartási kódex

Magatartási kódex

Az EGGER Magatartási Kódex egy olyan magatartási kódex, amely az ENSZ által kiadott Globális Megállapodás értékein, eszményképén, vállalati céljain és tíz alapelvén alapul. A Magatartási Kódex világos magatartási normákat tartalmaz, amelyeket minden alkalmazottnak be kell tartania.

A beszállítók magatartási kódexe

Beszállítóinktól is elvárjuk, hogy egyetértsenek az általunk képviselt megfelelőség biztosítási alapelvekkel. Az elfogadott Beszállítói Magatartási Kódex-ével az EGGER egyértelműen a beszállítóinak tudomására hozza, hogy elvárja tőlük az alkalmazandó törvények, valamint az ENSZ Globális Megállapodása elveinek betartását.

A beszállítók magatartási kódexe
Kartelljogi irányelvek

Kartelljogi irányelvek

Minden EGGER alkalmazottnak ismernie kell és be kell tartania a vonatkozó kartelljogi előírásokat. A vállalat "Kartelljogi irányelvek" című dokumentuma, valamint a rendszeres képzések segítségével igyekszünk segíteni munkatársainkat a kartelltörvényeknek megfelelő, helyénvaló magatartás biztosításában.

A korrupció megelőzése

Szigorúan ellenezzük a korrupció minden aktív vagy passzív formáját. A vállalaton belüli, a korrupció megelőzésére szolgáló útmutató egyértelmű szabályokat, valamint az ajándékok és meghívók kezelésére vonatkozó utasításokat fogalmaz meg. Ezenfelül, tanfolyamainkon a munkatársainkat is erre oktatjuk.

A korrupció megelőzése
Adományok és szponzoráció

Adományok és szponzoráció

Az EGGER számára fontos a helyi közösség jóléte. Az adományozásra és a szponzorálásra azonban egyértelmű szabályok vonatkoznak. Az EGGER vállalat adományozásról és szponzorációról szóló megfelelőségi szabályzata globálisan érvényes szabályokat fogalmaz meg. Kizárólag olyan szervezeteket vagy tevékenységeket támogatunk, amelyeknél az egészségügy, a társadalmi jólét, az oktatás és a környezetvédelem áll a tevékenység középpontjában. Kizárjuk viszont a politikai pártok, jelöltek vagy tisztségviselők mindennemű támogatását. Ugyancsak kizárjuk a kedvezményezetti körből a vallási célokat követő szervezeteket és az élsportolókat is.

Adatvédelem

Az EGGER különféle intézkedésekkel biztosítja, hogy az érintettek megfeleljenek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék a személyes adatokat. E célok eléréséhez belső adatvédelmi irányelvünk, valamint a rendszeresen végzett kötelező képzésünk és kockázatalapú ellenőrzéseink nyújtanak megfelelő támogatást.

Adatvédelem
Tőkepiaci felelősségi irányelvek

Tőkepiaci felelősségi irányelvek

A Tőkepiaci felelősségi irányelvek azt üzenik befektetőinknek, hogy az EGGER szigorúan veszi a tőkepiac által támasztott jogi követelményeket, és megteszi a szükséges lépéseket az esetleges jogsértések megelőzése érdekében. Az irányelvek célja ezenkívül annak biztosítása, hogy magatartási és vállalatszervezeti szempontból egyaránt megfeleljünk a tőkepiaci elvárásoknak.

Ombudsmani Hivatal

Az etikátlan, de különösen a jogellenes magatartás óriási károkat okozhat az EGGER vállalatnak, alkalmazottjainak, de a nyilvánosságnak is. Az ilyen magatartás feltárása és megelőzése érdekében az EGGER ombudsmani hivatalt hozott létre. Visszaélés gyanújának vagy erre utaló jelnek felmerülése esetén az alkalmazottak, a beszállítók, az ügyfelek vagy harmadik felek az ombudsman szerepét betöltő semleges ügyvédhez, Dr. Carsten Thiel von Herffk-hez fordulhatnak. Igény esetén névtelenül is kapcsolatba lehet lépni az ombudsmani hivatallal.

Ombudsmani Hivatal
Kapcsolatfelvétel az ombudsmani hivatallal

Az ombudsmani hivatal megkeresési módjai (igény esetén akár névtelenül is):

Phone: 080066283762 (free of charge) and +49 521 557 333 00

E-Mail: ct@thielvonherff.de

Online: https://report-tvh.com/

További tudnivaló az ombudsmani hivatalról

Az ombudsmanról, a kapcsolatfelvételi lehetőségekről és a bejelentési folyamatról az „Egyéb Tudnivalók” menüpontban, és a beszállítókra vonatkozó magatartási kódexben találhatók további információk. Az ombudsmant titoktartási kötelezettség terheli. Az ombudsman ellenőrzi a beérkező jelzéseket és csak az informátor kifejezett hozzájárulásával továbbítja azokat az EGGER felé. Az ombudsman és az EGGER mindig bizalmasan kezeli az informátorok személyazonosságát.

További információ