Čimbenik vrijednosti i izvor sirovina za integrirane lokacije.
Mnogo očekujemo od potpuno integriranih lokacija. Time objedinjujemo proizvodnju rezane građe u pilani s proizvodnjom iverice i MDF, pa sve do proizvodnje laminatnih podova na jednoj lokaciji.

Inovativne tehnologije piljenja kao i iskorištavanje učinaka sinergije dobivenih povezivanjem s pogonom za preradu u Brilonu zajamčeno donose znatne prednosti. Osim toga, direktnim priključivanjem na željezničku mrežu možemo osigurati i ekološki prihvatljivu organizaciju prijevoza i isporuke .

Ovakvom organizacijom potpuno integrirane lokacije izbjegavamo 5.800 kamionskih prijevoza godišnje.Slično su organizirane naše lokacije u gradovima Wismar (Njemačka) i Radauti (Rumunjska).

Preuzimanja

EGGER ozbiljno shvaća svoju dogovornost, kako za proizvode i vlastitu proizvodnju, tako i za zaposlenike i društvo.

Na izvješće o održivosti (engleski/PDF)

Ciklus materijala

Optimizirano korištenje sirovina kroz integrirani proizvodni proces