Preuzimanja

Brošura o okolišu sadrži najvažnije informacije o održivosti, čuvanju resursa, ekobilanci, ekološkim oznakama i certificiranju građevina.

Na Brošuru o okolišu (hrvatski/PDF)

EGGER osigurava transparentnost kroz pouzdanu bazu podataka i kompetentno savjetovanje. Tako korištenje naših proizvoda za objekte koji su certificirani kao održivi postaje najjednostavnije moguće. U tu svrhu sve ekološki mjerodavne podatke o našim materijalima sažeto prikazujemo u našim Ekološkim deklaracijama o proizvodima (EPD).

Preuzimanja

EGGER ozbiljno shvaća svoju dogovornost, kako za proizvode i vlastitu proizvodnju, tako i za zaposlenike i društvo.

Na izvješće o održivosti (engleski/PDF)

Što je EPD?

EPD je kratica za „Environmental Product Declaration“.
Ekološke deklaracije o proizvodima sadrže sve informacije o materijalu koje su relevantne za okoliš:

  • Opisi proizvoda
  • Dokazi i izvješća o svojstvima proizvoda
  • Sastojci
  • Proizvodni procesi
  • Ekološka bilanca
  • Korištenje resursa
  • Otpadni materijal

Čemu služi EPD?

Ekološke deklaracije o proizvodu omogućavaju graditeljima, arhitektima ili prerađivačima da odrede ekološki doprinos materijala. Tako dobivaju jasne informacije i mogu lakše odlučivati kod usporedbe različitih proizvoda i načina gradnje.

Naime, energija se ne troši samo u fazi korištenja, već i kod proizvodnje građevnih materijala, a potrošnja energije znači i opterećenje okoliša.
Naše Ekološke deklaracije doprinose održivoj gradnji i stanovanju u čitavom životnom ciklusu zgrade.