• Výrobek
  • Aplikace

Naše EGGER OSB 4 TOP deska s profilem pero – drážka má lepší parametry, než požaduje norma. S vynikající mechanickou pevností a tuhostí je EGGER OSB 4 TOP deska cenově efektivním řešením pro projekty a aplikace s vysokými technickými požadavky.

Výhody OSB 4 TOP pero – drážka v aplikacích

  • EGGER OSB 4 TOP je bezpečná sázka v rámci tvorby odolných, nosných střešních bednění a podkladů i při velkém rozpětí střechy, a to díky vysoké pevnosti v ohybu a tuhosti.
  • Vysoká odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita desek EGGER OSB 4 TOP umožňuje větší bezpečnost při přepravě, po dobu výstavby i v dokončené budově.
  • Díky stabilnímu a přesnému profilu pero - drážka lze desky OSB 4 TOP instalovat rychle a snadno.
  • K deskám OSB 4 TOP poskytujeme CE prohlášení o vlastnostech (DOP) s testovanými hodnotami výpočtu pro statický důkaz , a to i pro tloušťku desky 30 mm.
  • Deska OSB 4 TOP pero-drážka je díky své vysoké tuhosti ideální pro plovoucí instalaci.
  • Desky EGGER OSB 4 TOP pero - drážka jsou k dispozici v tloušťkách od 15 mm do 30 mm se zaručenou charakteristickou objemovou hmotností vyšší než 620 kg / m3. Ve výsledku mají sníženou rychlost hoření, což je výhodou např. při certifikaci v rámci protipožární ochrany.

Dodacím programu

Stáhnout

Emisní třídy

Při výrobě se používá hlavně čerstvé jehličnaté dřevo, lepidlový systém bez obsahu formaldehydu a parafinový vosk. Ve výsledku jsou emise formaldehydu výrazně nižší než všechny v současnosti známé mezní hodnoty u desek na bázi dřeva.

Naše deska OSB 4 TOP je 100% lepena bez formaldehydu. Emise formaldehydu našich desek OSB 4 TOP odpovídají emisím podobným neošetřenému dřevu.

Dokumenty ke stažení

Případové studie

Plášť rodinného domu.

Sen ze dřeva

Nový rodinný dům byl postaven ve dvou a půl patrech s využitím dřevěné rámové konstrukce.

Plášť rodinného domu.

Více informací