Protipožární ochrana v dřevostavbách

Distribuční partneři ve vašem okolí

Stavební výrobky ze dřeva můžete zakoupit v těchto velkoobchodech. Najdete zde také všechny zpracovatele našich produktů

Vyhledat prodejce

Požární ochrana je velmi důležitou otázkou při plánování a výstavbě dřevostaveb. V současné době panuje mezi odborníky shoda, že metody výstavby dřevostaveb, pokud jsou provedeny správně, nepředstavují žádné nevýhody pokud jde o bezpečnost osob v případě požáru. Přesto v dnešních stavebních předpisech stále existuje mnoho omezení a dalších požadavků na dřevostavby, které je třeba respektovat a zohlednit.

Dřevo hoří předvídatelným způsobem

Dřevo hoří předvídatelným způsobem.V plánování protipožární ochrany se rozlišuje mezi chováním stavebních materiálů v případě požáru a dobou požární odolnosti stavebních prvků. Dřevo nebo materiály na bázi dřeva jsou obecně hořlavé materiály. To však neznamená, že je nelze použít ke stavbě konstrukcí, které mají vysoký stupeň požární odolnosti. V případě potřeby lze dřevěné konstrukce kombinovat s nehořlavými materiály.

V zásadě platí, že je také možné dimenzovat konstrukce ze dřeva a materiálů na bázi dřeva pomocí doby propálení pro případ požáru, resp. je provést tak, aby splňovaly dobu požární odolnosti.

Tato opatření umožňují vytvořit dřevěné rámové konstrukce, které odolávají požáru po dobu 90 minut (REI 90, F90-B) a delší. Vzhledem k době požární odolnosti dřevěných konstrukcí neexistují pro jejich používání žádná omezení. Další informace k protipožární ochraně najdete v technických listech.

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.