Materiály vyrobené z obnovitelných, udržitelných a nízkoemisních surovin

Společnost EGGER kontroluje emise svých výrobků a interně testuje jejich vhodnost pro „zdravé bydlení“.

Nikdo nemá rád znečištěné ovzduší, zejména ve vnitřních prostorách, kde lidé tráví 90 % svého času. Proto jsme si vědomi rostoucího významu kvality vnitřního ovzduší: Dbáme na kontrolu emisí VOC (těkavé organické sloučeniny) u našich výrobků a také je necháváme testovat nezávislými instituty z hlediska jejich vhodnosti pro „zdravé bydlení“.

Vše, co byste měli vědět o emisích materiálů na bázi dřeva, najdete v našem videu.

Zdravé bydlení s našimi výrobky

Následující materiály pro výrobu nábytku a interiérového vybavení jsou certifikovány podle aktuálních kritérií pro udělení certifikátu „TÜV PROFiCERT-product interior“. Tímto je potvrzeno, že kupujete bezpečné výrobky vhodné pro „zdravé bydlení“. Certifikát je monitorován nezávislým zkušebním ústavem a výrobní závody jsou pravidelně auditovány.

To znamená, že pracujete s výrobky, které jsou testovány na škodlivé látky a současně splňují mezinárodní emisní požadavky.

Certifikace Premium splňuje následující mezinárodní úrovně emisí:
AgBB 2018
BREEAM Exemplary Level
ChemVerbotsV E1 DE 2020
Èmissions dans l'air intérieur: A+
Finnish M2 Klassifizierung
The Austrian Ecolabel, Guideline UZ 07
Belgické nařízení týkající se VOC
Annex 8 MVV TB (ABG)
CAM Italy
LEED v4 (mimo Severní Ameriku)
DE-UZ 76 (Blue Angel)

Jaké jsou emise materiálů na bázi dřeva?

Jaké jsou emise materiálů na bázi dřeva?

Terpeny jsou přírodní složky, které se vyskytují hlavně v jehličnatých stromech. Tvoří typickou vůni dřeva - například vůni borovice nebo švýcarské kamenné borovice.

Aldehydy vznikají při přirozeném sušení dřeva na vzduchu. Tento proces je ještě intenzivnější při sušení a lisování za horka. Charakteristický zápach po sekání trávníku je příkladem přírodních aldehydů (hexanal).

Organické kyseliny jsou například kyselina octová a hexanová. Kyselina octová se vyskytuje v listnatém a smrkovém dřevě. Jedná se o konzervant potravin a je zahrnut do seznamu základních léčivých přípravků WHO.

"Nejběžnější emise ze dřeva a materiálů na bázi dřeva jsou terpeny, aldehydy a organické kyseliny. Podle druhu dřeva a zpracování se vyskytují v různých poměrech a koncentracích.

Dopad této směsi látek na zdraví byl vědecky zkoumán: Například studie prováděná WKI Braunschweig s Univerzitou ve Freiburgu zjistila, že ani mnohonásobná koncentrace těkavých organických sloučenin (VOC) naměřená v domácnostech neměla žádný vliv na zdraví.*

*Prof. Dr. med. Volker Mersch-Sundermann/Prof.Dr. Rainer Marutzky (2009): Evaluierung der gesundheitlichen Wirkung holz- bzw. holzwerkstoffspezifischer Emissionen. (Hodnocení zdravotních účinků emisí dřeva nebo materiálů na bázi dřeva)

Kvalita vnitřního ovzduší

Trend pasivní výstavby je důležitým opatřením pro úsporu energie. Vzduchotěsnost budovy zajišťuje, že teplo, ale také emise, zůstanou v místnostech déle.

Bez ohledu na použitou konstrukční metodu ovlivňuje kvalitu vnitřního ovzduší celá řada faktorů. Dřevo a materiály na bázi dřeva patří mezi pozitivně vnímané ovlivňující faktory*. Větrání a chování uživatele následně určují kvalitu vnitřního ovzduší. Ve všech běžných místnostech přispívají ke kvalitě vnitřního ovzduší kromě přírodních také různé umělé zdroje emisí. Dopad interiérového vybavení a souvisejícího zařízení by proto neměl být ignorován.

*Studie DBU HOMERA na Mnichovské technické univerzitě v rámci dokumentace na www.informationsdienst-holz.de/publikationen

Přírodní a umělé zdroje emisí přispívají ke kvalitě vnitřního ovzduší

Vše, co potřebujete vědět o VOC

Co znamená zkratka VOC?

VOC je zkratka pro těkavé organické sloučeniny. Za normálních podmínek jsou tyto sloučeniny v plynném skupenství a ovlivňují kvalitu vnitřního ovzduší. Pokud jde o zdravé bydlení, jsou těkavé organické sloučeniny v centru pozornosti, protože do těla vstupují dýcháním.

Je charakteristický zápach nového nábytku způsoben VOC?

Nábytek uvolňuje těkavé organické sloučeniny. Mohou to být přírodní těkavé organické sloučeniny z použitého dřeva nebo použitých materiálů na bázi dřeva, ale také zbytky rozpouštědel z barev, lepidel nebo tmelů. Tyto látky jsou odpovědné za odér nábytku. Emise těkavých organických sloučenin podléhají křivce rozpadu: Emise jsou na začátku životního cyklu produktu relativně vysoké, ale rychle klesají. Začátek křivky rozpadu je často také vnímán velmi pozitivně, jako například charakteristický zápach nového automobilu nebo vůně, kterou vnímáme při loupání pomeranče.

Jsou VOC z materiálů na bázi dřeva škodlivé?

VOC z materiálů na bázi dřeva mají často špatnou pověst. Ve skutečnosti jsou ale emise z materiálů na bázi dřeva přírodní látky, jako jsou terpeny nebo aldehydy. Ve srovnání s přírodním dřevem se během výroby sušením mění pouze jejich složení. Dopad na zdraví byl vědecky zkoumán: Například studie Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) spolu s univerzitní klinikou ve Freiburgu zjistila, že ani mnohonásobek koncentrace VOC naměřený v domácnostech nemá žádný vliv na zdraví.

Patří formaldehyd mezi VOC?

Ano. Je to jediná látka v materiálech na bázi dřeva, která se uvolňuje nejen ze dřeva, ale také z použitého lepidla. Formaldehyd je přírodní látka emitovaná ze dřeva nebo ovoce. Lidé dokonce formaldehyd vydechují. Hodnoty emisí formaldehydu z našich laminovaných desek Eurodekor se dokonce blíží těm z přírodního dřeva.

Plná transparentnost našich výrobků

Zveřejňujeme všechny složky, které se používají v našich výrobcích. K tomuto účelu používáme dva různé formáty dokumentů: Externě ověřené EPD (Environmentální prohlášení o produktu), díky nimž je ekologická bilance našich výrobků transparentní, a EHD (Environmentální a zdravotní datové listy).

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.