Mnoho věcí, které v době pandemie nebyly možné, nyní možné jsou – pocity jsou ale jiné. Zukunfts institut uvádí, že: „Svět chutná jinak“. Spolu s těmito změnami se také velmi rychle objevily megatrendy, ze kterých vychází naše doporučení dekorů a kombinací. Tyto změny a přechody je třeba aktivně zohledňovat ve vašich návrzích.

#createtransitions

Pod heslem „create transitions“ bychom vás rádi podpořili při začleňování těchto změn do realizací projektů, které se objevují i v oblasti interiérového designu. EGGER kolekce dekorativních materiálů vám pro tento účel nabízí správný výběr dekorů a produktů.

Home & Office: nový rytmus mezi životem a prací

Více informací

Kitchen & Living: funkční přechody mezi kuchyní a obývacím pokojem

Více informací

Cocooning & Functionality: útulnost, ve které fungují všechny oblasti života

Více informací

Country & Urban: už si nemusíte vybírat jen jeden z těchto stylů

Více informací

Natural & Luxury: kombinace stylů vyžaduje dobře promyšlené přechody

Více informací

#modularita

„Mix+Match“ je v oblasti výroby nábytku a designu interiérů oblíbený koncept. Nyní se doplňuje o modulární design: Jednotlivé kusy nábytku nebo nábytkové prvky jsou stále více navrhovány jednobarevně, z dosti střídmých a flexibilních materiálů, které se pak skládají vedle sebe – např. jako samostatné koláže. Tento modulární vzhled není o tom, že se nábytek skládá jako puzzle. Nábytek není samonosný, ale otevřený různým kombinacím a v průběhu jeho životního cyklu se mění.

#změny megatrendů

Udržitelnost se již nevztahuje pouze na environmentální témata. Udržitelnost v praxi vyžaduje od nás všech spravedlivé, smysluplné a odpovědné jednání.

Pandemie COVID-19 nás upozornila na důsledky a nejistoty globalizace. To se teď snažíme vyvážit lokálními možnostmi. Glokalizace kombinuje obojí, aby zůstala flexibilní a odolná i v budoucnu.

Individualizace? Ano, ale ne za každou cenu. Solidarita a smysl pro komunitu transformují tento megatrend do sociální individualizace. Ta se zaměřuje spíše na kvalitu než na rozmanitost. Měla by zajistit, že život bude lepší, ne plnější nebo složitější.

Všudypřítomné téma digitalizace nyní vyžaduje nové lidské dovednosti a nové sociokulturní chování. Z tohoto pramení konektivita, která vyžaduje rozsáhlejší rozhraní s realitou.

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.