OSB 4 rovná hrana

Naše deska EGGER OSB 4 TOP má mnoho vlastností, které výrazně překračují normu EN 300. Velmi vysoká únosnost a tuhost, stejně jako vysoká odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita, jsou předpokladem pro vysoký stupeň bezpečnosti při jakémkoli použití ve stavebnictví.

Deska má třívrstvou strukturu plochých, orientovaných štěpek (mikrodýh). Obě krycí vrstvy jsou orientované vzájemně rovnoběžně, střední vrstva je na ně kolmá. Tato vrstvená struktura je zárukou dobré mechanické pevnosti.

 EGGER CZ s.r.o.

  • +420 49 55 31 53 1

Poznámka

Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce.

Více transparentnosti

Více transparentnosti

Více informací o udržitelnosti a transparentnosti.

Další informace

Čím jsou desky OSB 4 TOP tak výjimečné

Vzhledem ke svým prvotřídním vlastnostem jsou desky EGGER OSB 4 TOP ideální pro dřevostavby – ať již k použití na střechách, stěnách, stropech nebo podlahách. Desky OSB 4 TOP zaručují spolehlivou a trvanlivou kvalitu konstrukce ze skutečného dřeva: 
- vyztužení
- bezpečná parotěsná zábrana
- vzduchotěsná úroveň díky zaručené minimální propustnosti vzduchu ≤ 0,12 m³ / (m²h) i pro nejvyšší požadavky

Přehled výhod v aplikacích:

Formáty na výšku podlaží jsou k dispozici až do 3,0m v rámci standardního Dodacího programu. Umožňují hospodárné opláštění stěn a jsou optimalizované na co nejmenší prořez. 

Ve srovnání s OSB 3 mají naše OSB 4 TOP dále také snížené bobtnání a změnu tloušťky vlivem vlhkosti a tím lepší rozměrovou stabilitu. To zaručuje větší bezpečnost na staveništi a v budově.   

EGGER OSB 4 TOP s rovnými hranami se vyrábí v tloušťce od 12 mm do 25 mm se zaručenou charakteristickou objemovou hmotností minimálně 620 kg / m3. Ve výsledku mají sníženou rychlost hoření, což je výhodou např. při certifikaci v rámci protipožární ochrany

Je samozřejmé, že všechny vlastnosti zaručujeme prostřednictvím komplexního a obsahově vypovídajícího CE Prohlášení o vlastnostech (DoP). 

Emisní třída

Při výrobě se používá hlavně čerstvé jehličnaté dřevo, lepidlové systémy bez obsahu formaldehydu a parafinový vosk. Ve výsledku jsou emise formaldehydu výrazně nižší než všechny v současnosti známé mezní hodnoty u desek na bázi dřeva.

Naše deska OSB 4 TOP je 100% lepena bez formaldehydu. Emise formaldehydu našich desek OSB 4 TOP odpovídají emisím podobným neošetřenému dřevu.