Kročejová zvuková izolace s OSB deskami v dřevěném trámovém stropu

Distribuční partneři ve vašem okolí

Stavební výrobky ze dřeva můžete zakoupit v těchto velkoobchodech. Najdete zde také všechny zpracovatele našich produktů.

Vyhledat prodejce

Zvuková izolace je základním faktorem kvality při bydlení a využívání stavby. Při hodnocení stavebních prvků se zkoumá kvalita vzduchové neprůzvučnosti, a zejména u stropů pak účinnost izolace proti kročejovému hluku.

V případě dřevěných trámových stropů lze dobré kročejové neprůzvučnosti dosáhnout doplňkovými opatřeními, jako jsou zavěšené podhledy a zatížení nosných částí stropů. Kvalita zvukové izolace závisí do značné míry na kvalitě provedení.

Vícevrstvé konstrukce umožnující vysoké hodnoty zvukové izolace

Vícevrstvé konstrukce mohou i přes provedení jako lehké dřevěné rámové konstrukce dosahovat dobrých zvukově izolačních vlastností. Tyto konstrukce chrání proti hluku zvenčí a snižují jak přenos zvuku šířeného vzduchem, tak přenosy kročejového hluku v rámci budovy.

Kromě dobrých zvukově izolačních vlastností stavebních konstrukcí jsou pro dobrou zvukovou izolaci rozhodující následující klíčové principy:
- Zamezení vzniku zvukových mostů, kterými by mohlo dojít k přenášení zvuku
- Snížení přenosu zvuku prostřednictvím sousedních prvků
- Zamezení výskytu nesprávně uzavřených spojovacích spár

Ke snížení úrovně kročejového hluku stropů ve vícepodlažních obytných budovách je možné provést různá opatření, například instalace zavěšených podhledů, zatížení nosných částí stropů nebo kombinace těchto opatření.

Jako charakteristické hodnoty pro zvukovou izolaci stavebních prvků obsahuje náš Konstrukční katalog informace o posuzované hodnotě vzduchové neprůzvučnosti R'w, R a hodnocené standardní hladině kročejového hluku L'n, w pro mnoho konstrukcí.

Víte, že...

Hodnota vzduchové neprůzvučnosti

Posuzovaná hodnota vzduchové neprůzvučnosti [Rw v dB] popisuje kvalitu zvukové izolace stavebních prvků proti hluku šířenému vzduchem. U vnějších konstrukcí se hluk z ulice sníží daným dílem tak, že již není v budově pociťován jako rušivý.

Úroveň kročejového hluku

Na rozdíl od zvukové izolace stavebních prvků, která se popisuje izolačním rozsahem, je kvalita tlumení kročejového hluku stropů definována hladinou akustického tlaku, normovou úrovní kročejového hluku [Ln,w in dB]. Ta popisuje, jak vysoká je úroveň hluku v místnosti pod stropem pro definovanou úroveň kročejového hluku nad stropem.

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.