Ochrana proti vlhkosti

Distribuční partneři ve vašem okolí

Stavební výrobky ze dřeva můžete zakoupit v těchto velkoobchodech. Najdete zde také všechny zpracovatele našich produktů.

Vyhledat prodejce

Rady a doporučení ke správné ochraně proti vlhkosti a ochraně dřeva naleznete na této stránce. Často se opakující a déle trvající vysoká vlhkost materiálu může způsobit poškození dřeva. To se týká zejména střech a vnějších stěn, které jsou zvenčí vystaveny povětrnostním vlivům a mohou být také ovlivněny difúzí vodní páry a konvekcí teplého vzduchu v místnosti. Suché a bezpečné stavby lze realizovat pomocí několika jednoduchých opatření.

Paropropustné dřevěné rámové konstrukce

U této konstrukční metody přebírá OSB obložení na straně místnosti kromě funkce vyztužení pravidelně funkci parotěsné zábrany i vzduchotěsné vrstvy.

OSB je dostačující jako parozábrana na stěně v interiéru, pokud je vnější obložení doplněno vysoce paropropustnými materiály, jako jsou DHF desky. K ochraně nosné konstrukce před srážkami nebo stříkající vodou v oblasti základů jsou k dispozici následující opatření:

- odvětrávané fasády
- venkovní tepelně izolační kontaktní (ETICS) systémy
- provedení velkých střešních přesahů

Na realizaci vzduchotěsného provedení by měly být spoje desek a napojení k dalším stavebním konstrukcím zakryty vhodnými lepicími páskami. Při vysokých nárocích na vzduchotěsnost pláště budovy, jako např. u pasivních domů, doporučujeme použití desek OSB 4 TOP s prokazatelně vyšší vzduchotěsností. Vzduchotěsné provedení pláště budovy by se mělo provádět během celé výstavby pomocí metody tlakových rozdílů (test Blower Door).

Netěsnostem v konstrukci není zpravidla možné nikdy zcela zabránit. Převážně paropropustné dřevěné rámové konstrukce umožňují následné vysoušení v případě, kdy se i přes pečlivé provedení vlhkost do konstrukce přece jen dostane.

Víte, že...

Vzduchotěsnost

Vzduchotěstnost prvků zabraňuje, aby vzduch z místnosti, poháněný rozdíly v tlaku, proudil zevnitř směrem ven průřezy stavebních prvků. Tato tzv. konvekce způsobuje tepelné ztráty a také závažnější problém, kterým je průnik kondenzační vody do průřezů stavebních prvků.

Difúze

V naší klimatické oblasti dochází k difúznímu toku hlavně v zimním období mezi teplým vnitřním vzduchem a studeným venkovním vzduchem. U paropropustných dřevěných rámových konstrukcí jej lze snížit díky vlastnostem desek EGGER OSB, které zpomalují výpar, do takové míry, že na vnější straně nedochází ke kondenzaci.

Odolnost proti větru

U vnějšího opláštění z paropropustných materiálů na bázi dřeva, jako jsou desky EGGER DHF, je zabráněno proudění studeného venkovního vzduchu přes úroveň tepelné izolace. K vytvoření této vrstvy odolné proti větru stačí pouze těsné spoje desek s profilem pero - drážka.

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.