Paropropustné dřevěné rámové konstrukce

Distribuční partneři ve vašem okolí

Stavební výrobky ze dřeva můžete zakoupit v těchto velkoobchodech. Najdete zde také všechny zpracovatele našich produktů.

Vyhledat prodejce

Na základě nových poznatků z výzkumu a praxe i vývoje nových a lepších stavebních materiálů dokázala moderní dřevěná rámová konstrukce za posledních 40 let trvale získat svůj významný podíl na trhu. Již na počátku tohoto vývoje byly způsobem konstrukce stanoveny standardy energeticky úsporné výstavby.

Snesou porovnání dokonce i s dnešními požadavky na konstrukce a současnými právními požadavky. V současné době se dřevěné rámové konstrukce stále více uplatňují ve vícepodlažních obytných budovách, ale i ve výstavbě komerčních a administrativních budov. Dřevěné rámové konstrukce jsou díky své nízké hmotnosti a krátké době výstavby také velmi vhodné prorenovace, rozšíření nebo dostavbě budov či dalších pater.

Výhody dřevěných rámových konstrukcí:

- Optimální a ekologické využití stavebních materiálů šetřících zdroje.
- Odolné konstrukce díky paropropustným dřevěným rámovým konstrukcím.
- Zdravá atmosféra a prostor pro bydlení z důvodu použití přírodních materiálů regulujících vlhkost a díky vysokým standardům izolace.
- Nejlepší tepelně izolační vlastnosti při malé tloušťce stěn, které neubírají v budově prostor a optimalně využívají plochu.
- Vysoká kvalita a krátká doba výstavby díky pokročilé prefabrikaci

Typy konstrukcí v dřevěných rámových konstrukcích

Dřevěná rámová konstrukce je ekonomická především tehdy, pokud je návrh a konstrukce vzájemně sladěná a přizpůsobená konstrukčnímu rastru optimalizovanému pro dřevostavby v ranném stádiu projektu. Typickými a ekonomickými konstrukčními rastry v dřevostavbách jsou vzdálenosti sloupků nebo trámů 625 mm nebo 833 mm. V závislosti na stavebních požadavcích a požadovaném stupni prefabrikace jsou u dřevěných rámových konstrukcí obvyklé tři metody výstavby.

Platform framing

Platform framing

Balloon framing

Balloon framing

Quasi balloon framing

Quasi balloon framing

Platform framing

V případě metody stropních platforem („Platform framing“,TBF) jsou stěny staví dle pater a na vytvořeném podlaží. Stropy se pokládají postupně po poschodích na dané stěny. U tohoto typu konstrukčního systemu mohou být prefabrikováné velké stropní panely, které jsou umístěny na staveništi na vybudované spodní stěny.

Balloon framing

U typu konstrukce „Baloon framing“ jsou stěny postaveny průběžně přes dvě nebo více podlaží a stropy se montují mezi ně. Možnosti prefabrikace stropů jsou v případě metody „Baloon framing“ velmi omezené protože se velké stropní prvky velmi komplikovaně vkládají mezi stěny, které procházejí přes více podlaží.

Quasi balloon framing

Metoda „Quasi balloon framing“ vznikla jako kombinace uvedených konstrukčních metod. Vnější stěny se připraví do výšky horní hrany stropů. Tato konstrukční metoda je výhodná, pokud jde o provádění vzduchotěsné roviny v oblasti napojení stěny a stropu. Kromě toho se může snížit velikost prefabrikovaných stěnových prvků. Prefabrikace prvků umožňuje rovněž značné zkrácení doby výstavby.

Doporučené produkty

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.