Stěny v dřevěných rámových konstrukcích

Distribuční partneři ve vašem okolí

Stavební výrobky ze dřeva můžete zakoupit v těchto velkoobchodech. Najdete zde také všechny zpracovatele našich produktů.

Vyhledat prodejce

V dnešní době se stěny dřevostaveb většinou vyrábějí jako dřevěné rámové konstrukce. Stejný konstrukční princip platí i pro pojmy dřevěná sloupová konstrukce a dřevěná panelová konstrukce. Hlavním rozdílem je stupeň prefabrikace a statické funkční vlastnosti. Dřevěné panelové konstrukce se od ostatních pojmů liší vyšším stupněm prefabrikace se střešními, stěnovými nebo stropními deskami, které jsou na jedné nebo obou stranách opatřené roštem. Naproti tomu se ostatní pojmy častěji používají k označení rozsáhlejších konstrukcí na staveništi.

Dřevěné rámové konstrukce – ekonomické a flexibilní

Dřevěné rámové konstrukce jsou vhodnější než jiné metody výstavby za účelem splnění vysokých požadavků a nároků týkajících se tepelné izolace, zvukové izolace a únosnosti stěn s optimálním využitím materiálů a minimálním obestavením prostoru.

Mezi výhody našich OSB desek a zejména EGGER OSB 4 TOP patří vynikající mechanická pevnost pro přenos zatížení, dále vyztužení budovy, stejně jako možnost jejich použití jako parozábrany a zároveň vzduchotěsné vrstvy.

V kombinaci s deskami EGGER DHF jako vnějším opláštěním lze realizovat stavby, které jsou co nejvíce paropropustné. Kromě toho umožňuje prefabrikace stavebních prvků dosažení rychlého postupu výstavby, a to bez ohledu na povětrnostní podmínky. Díky tomu je tato konstrukční metoda také hospodárná.

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.