Lesy jsou vodními rezervoáry, zajišťující biodiverzitu, slouží k odpočinku a poskytují přírodní zdroj dřevo. Aby bylo vše zajištěno, je nutné na nich, pokud možno, hospodařit podle principů trvalé udržitelnosti. Zasazujeme se o podporu udržitelného lesnictví a ochranu přírodních zdrojů.

Šetříme klima a přírodní zdroje regionálním nákupem dřeva v bezprostřední blízkosti našich závodů a používáním recyklovaného dřeva a vedlejších produktů z pilařské výroby.

Zpráva o udržitelnosti

Další detaily o našem managementu udržitelnosti a dosažení strategických cílů pro udržitelný nákup naleznete v naší zprávě o udržitelnosti.

Více informací

Pokud pro naši výrobu potřebujeme nové dřevo, pak přednostně odebíráme regionální dřevo z certifikovaných lesů.

To nám dává jistotu, že způsob obhospodařování certifikovaného lesního závodu odpovídá minimálním požadavkům národních lesních zákonů a požadavkům příslušného systému certifikace.

V rámci našeho EGGER systému povinné péče dbáme na dodržování zákonných a sociálních standardů v našich dodacích řetězcích. Tento systém povinné péče je certifikován podle jejich uznávaných standardů.

Dodržování povinné péče stanovené zákonem je u společnosti EGGER auditováno a potvrzováno uznávanými monitorovacími společnostmi.

EGGER sourcing sustainable wood

Pokud uvidíte tento symbol, pak si můžete být jisti udržitelným nákupem dřeva a lesním hospodářstvím.

Naše prohlášení výrobce o udržitelném nákupu dřeva (VRG270) poskytuje dostatečnou transparentnost. V něm uvedené hodnoty udržitelnosti jsou u nás verifikovány třetími osobami na základě nové normy ISO 38200.