EGGER investuje do technologií šetrných ke zdrojům a spoléhá na recyklaci. Až 30 % dřeva v našich dřevotřískových deskách je z recyklovaného materiálu. Zpracováváme však pouze staré dřevo z nábytku, palet, dřevěných obalů, dřevo ze staveb a demolic, které je v souladu s platnými předpisy a kontrolní systémy.

Naše závody materiál kontrolují také vizuálně a vytřídí určitou část dřeva pro tepelné využití.

Ve Velké Británii , Německu a provozuje skupina EGGER vlastní recyklační společnost s názvem Timberpak. Vhodné staré dřevo se zde připravuje a využívá při výrobě dřevotřískových desek. Kromě toho vzniká také ve vlastních závodech mnoho vedlejších produktů a zbytků, které firma EGGER zpracovává na materiály nebo je využívá pro výrobu tepla a ekologického proudu.

Ke stažení

Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

K brožuře Životní prostředí

Our Mission

Recyklované dřevo chrání životní prostředí