Tento příběh o úspěchu píšeme společně

Vášeň pro tak jedinečný materiál, jakým je dřevo, a jeho udržitelné využívání pohání našich více než 11 000 zaměstnanců po celém světě každý den nanovo. Zároveň jsme stále rodinná firma s jasnými hodnotami: Respekt, kvalita a pokrok jsou základem všeho, co děláme.

Naším cílem je být vedoucí značkou pro řešení na bázi dřeva.

Udržitelné zajištění a další rozvoj společnosti pro předání dalším generacím jsou při našich rozhodnutích vždy v popředí.

Naše hnací síla

1. Naše hnací síla

„VÁŠEŇ PRO JEDINEČNÝ ZDROJ.“

St. Johann v Tyrolsku, Rakousko, 1961: Fritz Egger starší úspěšně řídí provoz rodiny Eggerových v St. Johannu, který se skládá z farmy Brunnhof a pily. Rozhodne se recyklovat zbytky dřeva, které se hromadí na pile, místo toho, aby je jednoduše vyhodil. Zdánlivě bezcenný vedlejší produkt mění v něco nového – v prvním závodě na výrobu dřevotřískových desek pod názvem EGGER.

2. Naše poslání

„VYTVÁŘET VÍCE ZE DŘEVA.“

Potřeby našich zákazníků jsou pro nás středem zájmu. Neustálou blízkostí a otevřenou komunikací zajišťujeme holistický přístup k potřebám každého zákazníka. Přitom spoléháme na propojené procesy a digitální kanály. Inspirujeme naše zákazníky inovativními řešeními a na jejich potřeby reagujeme orientovanou komplexní nabídkou všeho, co souvisí s přírodním materiálem, jakým je dřevo. Náš standard kvality zahrnuje celý hodnotový řetězec od vytvoření objednávky až po dodání zákazníkovi. Tento příslib je základem všech našich vztahů se zákazníky.

Naše poslání
Naše hodnoty

3. Naše hodnoty

„KVALITA, RESPEKT A POKROK ŘÍDÍ NAŠE ČINY.“

Veškeré jednání a činy vycházejí z našich hodnot a utvářejí vše, co děláme v rámci celého hodnotového řetězce. Naši zákazníci, dodavatelé a zaměstnanci vědí, co od nás mohou očekávat. Budování a další vývoj k zajištění pokroku je samozřejmostí. Definujeme si nové cíle a vytváříme perspektivy pro sebe a naše partnery. Chováme se k sobě s respektem, projevujeme si důvěru, osobní uznání a otevřenost. Jsme oddáni jeden druhému a skvělým výsledkům. Naším cílem je nabízet trvale vysokou kvalitu ve všech oblastech.

4. Náš tým

„ABYCHOM MOHLI VYTVÁŘET ZE DŘEVA JEŠTĚ VÍCE, POTŘEBUJEME VYNIKAJÍCÍ TÝM. STOJÍME ZA NAŠIMI ZAMĚSTNANCI, PROTOŽE JEN DÍKY NIM JSME ÚSPĚŠNÍ.“

Našich více než 11 000 kolegyň a kolegů po celém světě má mnoho společného. Tvoříme v duchu motta "More from wood“ a současně podporujeme inovativní řešení. Společně se navzájem motivujeme, povzbuzujeme a posilujeme. Přispíváme svým talentem a zkušenostmi a chováme se k sobě s respektem. Nezapomněli jsme na své kořeny, které jsou základními hodnotami rodinné firmy. Právě tento silný základ nám umožňuje být tak úspěšnými.

Náš tým
Naše odpovědnost

5. Naše odpovědnost

„JEDNÁME S OHLEDEM NA BUDOUCÍ GENERACE A PŘEBÍRÁME EKOLOGICKOU, EKONOMICKOU A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST.“

Jako jeden z předních výrobců materiálů na bázi dřeva jsme si vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí a společnosti. Prozíravé jednání zaměřené na budoucí generace bylo vždy naší praxí. Této výzvě vycházíme vstříc a transparentně zveřejňujeme, kdo jsme, co děláme a jak jednáme.

6. Naše vize

„JSME VEDOUCÍ ZNAČKOU PRO ŘEŠENÍ NA BÁZI DŘEVA.“

Vyrábíme v Evropě a Americe a prodáváme naše produkty po celém světě. Vždy jsme budovali dlouhodobé a kooperativní vztahy s našimi zákazníky a dodavateli. Společně optimalizujeme využití cenného zdroje, jakým je dřevo, a vytváříme přidanou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Abychom toho dosáhli, využíváme nejnovější technologie, neustále optimalizujeme naše procesy, automatizujeme a digitalizujeme pracovní postupy v našem výrobním a dodavatelském řetězci.

Naše vize