Společnost EGGER se sídlem ve měste St. Johann v Tirolsku (Rakousko) uzavřela první pololetí svého hospodářského roku 2023/2024 (datum vykazování 31.10.2023) s konsolidovanými tržbami ve výši 2,1 miliardy EUR (-7,0% oproti předchozímu roku). Obchodní prostředí čelilo několika výzvám, mezi nimiž byla vysoká inflace, vysoké úrovokové sazby, nestálé ceny surovin a geopolitické krize. Vzhledem k této situaci je výrobce materiálů na bázi dřeva spokojen se stabilním vývojem v první polovině roku 2023/2024.

Thomas Leissing, finanční ředitel společnosti EGGER a mluvčí vedení společnosti: "Prvních šest měsíců našeho finančního roku bylo velmi náročných. Přetrvávající vysoká inflace v mnoha regionech, přísnější kapitálové požadavky na nákup bytů a globální geopolitická nejistota vedly k všeobecnému oslabení spotřeby a poklesu poptávky téměř na všech trzích. Díky úsilí našich více než 11 000 zaměstnanců jsme přesto schopni vykázat tržby v rámci celé společnosti, které se snížily jen nepatrně. Obzvláště nás těší, že jsme v první polovině roku 2023/2024 mohli úspěšně zahájit strategicky perspektivní rozhodnutí, jako je akvizice našeho 22. výrobního závodu v Markt Bibartu (Německo) a závazek společnosti EGGER v oblasti ochrany klimatu k cíli Net Zero 2050."

Zaznamenaný pokles poptávky

V prvním pololetí roku 2023/2024 dosáhla společnost EGGER tržeb ve výši 2 097,8 milionu EUR (-7,0 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2022/2023) a EBITDA ve výši 299,2 milionu EUR (-15,4 % ve srovnání s předchozím rokem). EBITDA marže činí 14,3 %, podíl vlastního kapitálu je na vysoké úrovni 44,9 %. Tento výsledek odráží velmi volatilní všeobecné podmínky posledních šesti měsíců.

Pololetí ve znamení dvou významných milníků

Společnost EGGER přijala klimatickou strategii, která jako konečný cíl stanovuje Net Zero do roku 2050. Společnost se zavázala snížit své emise skleníkových plynů, které mají dopad na klima, v souladu s Pařížskou dohodou o klimatu. Na strategickém programu jsou komplexní opatření v mnoha oblastech společnosti a pro období do roku 2030 byly stanoveny průběžné cíle. Podrobnosti o klimatické strategii naleznete zde .

Společnost EGGER se zavázala k dosažení Net Zero do roku 2050.

Koupí závodu na výrobu dřevotřískových desek v Markt Bibartu (Německo) byl položen základní kámen dalšího milníku v historii společnosti EGGER. Díky této další pobočce na klíčovém německém trhu má nyní společnost 22 výrobních závodů. Kupní smlouva na tento závod, který dříve patřil skupině Rauch, byla podepsána 8. září 2023. Úspěšné uzavření smlouvy následovalo na začátku listopadu, krátce po skončení prvního pololetí finančního roku.

Se závodem v Mark Bibartu provozuje společnost EGGER nyní 22 výrobních závodů.

Výhled na druhé pololetí je plný nejistoty

Celkový hospodářský výhled je i nadále velmi nejistý, a proto společnost EGGER pohlíží na druhou polovinu hospodářského roku 2023/2024 s nevelkým očekáváním ohledně výnosů. Výrobce materiálů na bázi dřeva předpokládá další pokles poptávky, částečně v důsledku sezónních vlivů. Společnost EGGER je však přesvědčena, že je dobře připravena nejen úspěšně přečkat současný makroekonomický pokles, ale také z něj vyjít silnější než kdy dříve. Rodinná společnost se může spolehnout na nasazenní svých více než 11 000 kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců a na pokračující úspěšnou spolupráci se svými zákazníky a partnery po celém světě.

Pololetní finanční zpráva společnosti EGGER za odbobí 2023/2024 je nyní dostupná.