EGGER usiluje o ambiciózní cíl "vytvořit více z cenného přírodního dřeva" a tím umožnit udržitelný život a práci.

Společnost EGGER představuje již šestou zprávu o udržitelnosti pro účetní rok 2022/2023. Zpráva zahrnuje strategii, cíle a efektivitu společnosti v rámci ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti. Touto zprávou společnost EGGER zdůrazňuje svůj závazek k udržitelnému managementu společnosti a transparentní komunikaci.

EGGER myslí komplexně na udržitelnost. Všechny podrobnosti jsou uvedeny v nové zprávě o udržitelnosti.

Komplexní přístup k udržitelnosti

EGGER přebírá zodpovědnost za své produkty, vlastní výrobu, stejně tak jako za své zaměstnance a společnost a jedná s ohledem na budoucí generace. Co to přesně znamená, si můžete přečíst v současné Zprávě o Udržitelnosti společnosti EGGER pro účetní rok 2022/2023. Výběr klíčových údajů je přehledně uveden v informačním listu o udržitelnosti.

„Management udržitelnosti je jádrem našich strategických cílů. Požadujeme vysokou úroveň našich zpráv a jsme rádi, že jsme mohli od roku 2018 poskytnout všem našim akcionářum komplexní pohled na naše ambice a výkonnost v oblasti udržitelnosti,“ říká Thomas Leissing, CFO a mluvčí vedení společnosti.

Více transparentnosti

Jak s ohledem na vlastní udržitelnost, tak na kvalitu souvisejících zpráv se výrobce materiálů na bázi dřeva snaží o neustálé zlepšování. Za tímto účelem si společnost EGGER nechává každoročně hodnotit vlastní výkonnost předními světovými ratingovými agenturami jako ISS ESG nebo EcoVadis a opakovaně získává ocenění. Získané poznatky poté proudí zpátky přímo do dalšího rozvoje managementu udržitelnosti společnosti EGGER.