Řízení udržitelného rozvoje je významnou součástí podnikové strategie skupiny EGGER. Společnost se snaží jednat udržitelně již od svého založení. Klíčovým požadavkem je neustálé zlepšování vlastního systému pro řízení udržitelného rozvoje. Společnost EGGER se proto pravidelně nechává hodnotit externími institucemi. V nedávné době se společnosti podařilo získat hned dvě ocenění v oblasti udržitelného rozvoje: ocenění „Prime Status“ od ratingové agentury ISS ESG a stříbrnou medaili EcoVadis.

Společnost EGGER si stanovila ambiciózní cíle a nechává si každoročně hodnotit vlastní výkonnost předními světovými ratingovými agenturami ESG. „Máme vysoké standardy pro naše řízení udržitelného rozvoje a transparentní reporting. Prostřednictvím objektivních analýz externích ratingových agentur ESG získáváme další cenné poznatky o tom, jak můžeme dále integrovat naše cíle do našich procesů,“ říká Thomas Leissing, finanční ředitel skupiny EGGER.

„Prime Status“ od agentury ISS ESG:

ISS ESG je jednou z předních ratingových agentur v segmentu udržitelných investic. Již potřetí udělila skupině EGGER rating „Prime Status“, který je vyhrazen nejlepším společnostem v příslušných odvětvích. ISS ESG se řídí vědecky podloženým konceptem hodnocení. Zohledněny jsou nefinanční informace z oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a podnikového řízení. Společnosti dosáhnou ratingu „Prime Status“, pokud splní nebo překročí požadavky na udržitelnost definované ISS ESG pro konkrétní odvětví. Společnosti s hodnocením „Prime Status“ jsou považovány za lídry v oblasti udržitelnosti ve svém oboru. Společnost EGGER se ocitla v top 3 ze 49 společností ve svém vlastním odvětví, které ISS hodnotila.

Stříbrná medaile EcoVadis:

EcoVadis, jeden z největších světových hodnotitelů udržitelnosti, udělil společnosti EGGER stříbrnou medaili již počtvrté. To řadí výrobce materiálů na bázi dřeva mezi prvních 25 procent všech hodnocených společností. Hodnocení se zaměřuje na 21 kritérií, která jsou rozdělena do čtyř tématických oblastí: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné zadávání zakázek.

Všechny podrobnosti o strategii udržitelnosti společnosti EGGER naleznete ve výroční zprávě o udržitelnosti.