Výrobce materiálů na bázi dřeva uzavírá hospodářský rok 2019/2020 s obratem 2,83 miliardy EUR (-0,4%) a EBITDA ve výši 424,4 milionu EUR (-0,1%).

Management skupiny EGGER s Waltem Schieglem, Thomasem Leissingem a Ulrichem Bühlerem (zleva) oznámil navzdory začátku krize stabilní klíčové ukazatele.

Rekordní výše investic

Skupina EGGER tak pokračuje ve své hlavní zásadě „udržitelného růstu založeného na naší vlastní výkonnosti“, nachází se stále ve fázi velmi vysokých investičních aktivit, přičemž v hospodářském roce 2019/2020 investovala rekordní částku 531,4 milionů EUR.

Ukončení hospodářského roku skupiny EGGER 30. dubna 2020 přichází ve zvláště náročné době. Celkově však může společnost EGGER vykázat za hospodářský rok 2019/2020 stabilní vývoj svých klíčových ukazatelů: Skupina generovala tržby ve výši 2.831,5 milionu EUR (-0,4 % v porovnání s předchozím rokem) a EBITDA ve výši 424,4 milionu EUR (-0,1 % v porovnání s předchozím rokem). EBITDA marže dosáhla 15,0 %, tj. zůstala na stejné úrovni jako v předchozím roce. Podíl akcionářů na vlastním kapitálu je při hodnotě 37,9 % vyšší než v předchozím roce (36,8 %). K tomuto pozitivnímu vývoji významně přispělo 10 100 zaměstnanců napříč celou skupinou EGGER.„S naším rozvojem obchodu od května 2019 do března 2020 jsme spokojeni. Rychle jsme reagovali na výzvy koronavirové pandemie a na omezení zavedená v rámci boje proti ní. Ekonomické dopady této krize jsou zahrnuty do finančního roku 2019/2020 pouze po dobu jednoho měsíce,“ vysvětluje Thomas Leissing, tiskový mluvčí managementu skupiny zodpovědný za finance, administrativu a logistiku.

Optimistický výhled pro rok 2020/2021

Veškeré predikce a plány jsou v současné době obtížné kvůli nedostatku spolehlivých předpovědí k vývoji pandemie a z důvodu případných dalších opatření či omezení. Navzdory těmto nejasnostem předvídá společnost EGGER v hospodářském roce 2020/2021 stabilní vývoj. EGGER kolekce dekorativních materiálů pro distributory, která byla uvedena na trh v únoru 2020, další vytvořené kapacity pro povrchové úpravy, pokračující rozšíření závodu v Biskupci (PL) a zahájení výroby v Lexingtonu, NC (USA) k tomu významně přispívají.

Poznámka: Všechny zobrazované a uvedené dekory jsou reprodukce. Výběr barevně sladěného dekoru je možný pouze u originálního vzorku.