Богат избор на декори с повърхности, съгласувани с различни носещи плочи

Нашите панели с декоративно покритие ви предлагат добре балансиран асортимент от декори с координирани структури на повърхността върху различни носещи плочи и възможност за различни покривни структури. Те се отличават с оптимални характеристики на повърхността и се обработват лесно и без много въздействие върху инструментите.

Забележка: Всички показани и споменати декори са имитации. Избор на декор, при който цветът съответства на действителния, е възможен само въз основа на оригиналната мостра.