Знаете ли, че ...

... повърхността на нашите продукти има антибактериално свойство:

Върху хигиенично запечатаните повърхности на продуктите от нашата Декоративна колекция, за 24 часа бактериите и микробите се намаляват с 99,9%. Това свойство предотвратява и тяхното размножаване. Благодарение на това продуктите са особено подходящи за зони със специфични хигиенни изисквания.

99,9% от микробите и бактериите се намаляват в рамките на 24 часа.

>>24H

Демонстративно изпитани

Пример: Сертификат за Eurodekor

Антибактериален ефект

При проведените изпитвания нашите продукти са постигнали ефективност „силна“, стойност на антибактериалния ефект A ≥ 3.

Ефективност на антибактериалните свойства Стойност на антибактериалния ефект A [log10KBE]
Никаква A < 2
Значителна 2 ≤ A < 3
Висока A ≥ 3

Преглед на продукта: Съчетание от дизайн и безопасност

Сертифицираното антибактериално свойство на повърхността не зависи от декора, структурата и носещата плоча. С програмата за съчетаване на декори можете да използвате един и същ декор за различни приложения - дори в зони с високи хигиенни изисквания.

Благодарение на възможността за избор на различни носещи плочи, за приложения със специфични изисквания могат да се използват и трудногорими продукти (Flammex) или продукти с ниска степен на набъбване (Hydro).

Портфолиото на нашите продукти с антибактериално свойство на повърхността се допълва от нашия асортимент от подови настилки.

Почистване

Антибактериалното свойство не замества необходимостта от почистване или дезинфекция. Без редовно и според указанията почистване, замърсяванията и образувалите се евентуални биофилми потискат това свойство.

Към препоръките за почистване

Области на приложение

По този начин вашите проекти ще спечелят по два начина: чрез антибактериалното свойство на повърхността и дизайна.

Хигиена у дома

В частния сектор хигиената е особено важна в кухнята. Продуктите, използвани за плотове, лицеви елементи и кухненски мебели, се отличават с антибактериално свойство на повърхността. Важните области на приложение във вашия дом включват санитарните помещения.

Продукти за кухненски интериорен дизайн с антибактериално свойство на повърхността.
Хигиената е важна и в банята.
Работни плотове с антибактериално свойство на повърхността.

В контакт с много хора

Там, където се срещат много хора, хигиената е особено важна. Освен ресторанти и хотели, това се отнася за училища, търговски центрове и летища. Благодарение на широкия асортимент от продукти и декори проектантите имат пълна свобода по отношение на дизайна, дори и при проекти с изкисване за антибактериални свойства на повърхността.

Училищен стол Фокус върху антибактериалното свойство
Много хора се движат в хотелите, затова хигиената там е важна.
Безопасност и по време на ежедневното пазаруване на хранителни стоки.

Фокус върху хигиената

В чувствителните от гледна точка на хигиената обществени зони като съблекални или санитарни помещения постигането на чистота без наличие на микроби е приоритетен въпрос. Лесни за почистване и устойчиви материали като компактни ламинати или ламинати също са популярни благодарение широкия си спектър от дизайнерски възможности (напр. заоблени елементи, изрязвания, без необходимост от кантове).

Чистотата е особено важна в съблекалните.
Антибактериално свойство на повърхността в обществени санитарни помещения.

Намаляване на рисковите зони

В здравния сектора повърхностите с антибактериални свойства са особено важни. Хигиената е от голямо значение в приемната, чакалнята, заседателните зали, манипулационните и болничните стаи. От гледна точка на безопасността и дизайна изпитаните и сертифицирани продукти на фирмата EGGER са правилният избор.

Продукти с антибактериално свойство на повърхността във входната зона на медицинска практика.
Антибактериалното свойство на повърхността също е важно и в лабораториите.

Материали за изтегляне

Забележка: Всички показани и споменати декори са имитации. Избор на декор, при който цветът съответства на действителния, е възможен само въз основа на оригиналната мостра. Възможни са леки отклонения между декорите за мебели и подови настилки поради различните покрития на повърхността.