Материали от възобновяема и устойчива дървесина с ниски емисии

Никой не обича мръсния въздух, особено на закрито, където хората прекарват 90% от времето си. Ето защо сме наясно с нарастващото значение на качеството на въздуха в затворените помещения: Ние проверяваме емисиите на ЛОС (летливи органични съединения) на нашите продукти и освен това възлагаме на независими институти да проверят тяхната пригодност за „здравословен микроклимат в дома“.

Всичко, което трябва да знаете за емисиите от материали от дървесина, можете да намерите в нашето видео.

Здравословен микроклимат в дома с нашите продукти

Следните продукти за мебелен и интериорен дизайн са сертифицирани в съответствие с действащите критерии на „TÜV PROFiCERT-product interior“. Това потвърждава, че купувате безопасни продукти, подходящи за „здравословен микроклимат в дома“. Сертификатът се следи от независим институт за изпитване, а производствените заводи се одитират редовно.

Това означава, че работите с продукти, които са изпитани за вредни вещества и които отговарят на международните изисквания за емисиите.

Примери за сертификати:

Серията Premium отговаря на следните международни нива на емисиите:
AgBB 2018
BREEAM Exemplary Level
ChemVerbotsV E1 DE 2020
Émissions dans l'air intérieur (Emisii în aerul din spațiile interioare): A+
Финландската класификация M1
Австрийската екомаркировка, Насока UZ 07
Белгийски регламент за ЛОС
Приложение 8 MVV TB (ABG)
CAM Italy
LEED v4 (извън Северна Америка)
DE-UZ 76 (Син ангел)

Какво отделят материалите от дървесина?

Терпените са естествени съставки, които се срещат предимно в иглолистните дървета. Те образуват типичната миризма на дърво, например аромат на бор или швейцарски бор.

Алдехидите се образуват при естественото изсъхване на дървесината на въздух. Сушенето и горещото пресоване на нашите плочи засилват този процес. Типичната миризма, която се образува след косене на трева, е пример за естествени алдехиди (хексанал).

Органични киселини са например оцетната и хексановата киселина. Оцетната киселина се среща в използваната твърда дървесина и смърчова дървесина. Тя е консервант за храни и е включена в списъка на основните лекарства на СЗО.

Най-често срещаните емисии от дървесина и материали от дървесина са терпени, алдехиди и органични киселини. В зависимост от вида на дървесината и начина на обработка те се срещат в различни пропорции и концентрации.

Въздействието върху здравето на тази комбинация от вещества е научно изследвано: Например, проучване на WKI Braunschweig с Университета във Фрайбург установи, че дори многократно увеличение на измерената в домовете концентрация на ЛОС (летливи органични съединения) няма отражение върху здравето.*

*Проф. д-р. мед. Фолкер Мерш-Сундерман/проф. д-р Райнер Маруцки (2009): Evaluierung der gesundheitlichen Wirkung holz- bzw. holzwerkstoffspezifischer Emissionen. (Оценка на здравословния ефект на емисиите от дървесина или материали от дървесина)

Качество на въздуха в затворени помещения

Херметичното строителство е важна мярка за пестене на енергия. Херметичността на сградата гарантира по-дългото задържане на топлината в помещенията, но и на емисиите.
Независимо от типа строителство, върху качеството на въздуха в помещенията оказват влияние различни фактори. Дървото и материалите от дървесина са сред факторите, чието влияние се възприема като положително*. Начинът на вентилация и поведението на потребителите определят в значителна степен качеството на въздуха в затворените помещения. Във всички общи помещения освен естествените и други изкуствени източници на емисии допринасят за качеството на въздуха в помещенията. Ето защо не трябва да се пренебрегва влиянието на интериорния дизайн и обзавеждането.

Проучване DBU HOMERA на Техническия университет в Мюнхен под Документи на www.informationsdienst-holz.de/publikationen

Всичко, което трябва да знаете за ЛОС

Какво означава ЛОС?

Миришат ли новите мебели понякога странно заради ЛОС?

Вредни ли са ЛОС от материали от дървесина?

ЛОС ли е формалдехидът?

Пълна прозрачност на нашите продукти

Ние декларираме всички съставки, които се използват в нашите продукти. За това използваме два различни вида документи: Външно проверени EPD („Екологични декларации за продуктите“), които допринасят за прозрачността на оценката на жизнения цикъл на нашите продукти, и EHD (информационни листове „Околна среда и здраве“).

Забележка: Всички показани и споменати декори са имитации. Избор на декор, при който цветът съответства на действителния, е възможен само въз основа на оригиналната мостра. Възможни са леки отклонения между декорите за мебели и подови настилки поради различните покрития на повърхността.