Нашият принос към Целите за устойчиво развитие

Приносът на строителните продукти на EGGER за опазването на околната среда
Повече прозрачност на строителните продукти на EGGER
Здравословни сгради и начин на живот със строителните продукти на EGGER

Устойчивостта и опазването на околната среда играят основна роля навсякъде днес. Всеки, който строи с дървени материали, има важен принос към опазването на околната среда. Освен всичко друго, дървесината израства само за няколко десетилетия, съхранява въглерод и осигурява здравословен вътрешен климат. По този начин ние допринасяме и за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации.

Възобновяемият ресурс дървесина: Показатели за устойчивост на EGGER

Нашите показатели за устойчивост се актуализират ежегодно. Чрез тях екологичните характеристики на всеки един продукт са прозрачни и лесни за разбиране и могат да бъдат намерени в раздела за строителни продукти на уебсайта на EGGER под „Повече прозрачност“ за съответния продукт.

Наскоро актуализирахме EPD (Екологична декларация за продукта) на нашата DHF подложна плоскост. Нашите екологични декларации за продуктите ви позволяват да видите екологичния принос на строителните продукти на EGGER. Тази надеждна база данни ви дава повече яснота и контрол при сравняването на различни продукти и строителни методи.

Зелено строителство и здравословен начин на живот с нашите строителни продукти

За да улесним сертифицирането на зеленото строителство, ние издадохме документи за зелено строителство за нашите строителни продукти. Документите съдържат външно проверена информация за продуктите, необходима за отговаряне на изискванията на водещите системи за сертифициране на зелени сгради DGNB, BNB, LEED и BREEAM.