Техническа поддръжка

Имате технически въпроси или се нуждаете от съдействие относно нашите продукти и тяхното приложение? Нашите приложни инженери с радост ще ви окажат съдействие по отношение на всички ваши въпроси:

Свържете се с нас

Търговски партньори във вашия район

Можете да закупите дървени строителни продукти от тези търговци на едро. Тук ще намерите и всички производители на наши продукти.

Търсене

Шумоизолацията е важен качествен фактор за жителите и ползвателите на сградите. При оценяване на строителните елементи се проверява качеството на заглушаването на околния шум и особено при таваните - ефективността на изолацията срещу ударен шум.

При тавани с дървени греди добра изолация срещу ударен шум може да бъде постигната чрез допълнителни мерки, като окачени тавани и натоварване на незавършени тавани. Качеството на шумоизолацията зависи до голяма степен от качеството на изпълнението.

Многослойни конструкции за висококачествена шумоизолация

Многослойните конструкции могат да постигнат добри шумоизолационни свойства въпреки леката дървена рамкова конструкция. Тези конструкции предпазват от външен шум и намаляват както предаването на околен шум, така и предаването на ударен шум в сградата.
Освен добрите шумоизолационни свойства на даден строителен компонент, за добрата шумоизолация са определящи следните ключови принципи:

  • Избягване на звукови мостове, през които може да възникне предаване на звук
  • Намаляване на предаването на шум чрез съседни компоненти
  • Избягване на неправилно уплътнение фуги

За намаляване на нивото на ударния шум при таваните в многоетажни жилищни сгради са възможни различни мерки, като например монтиране на окачени тавани, натоварване на незавършени тавани или комбинация от тези мерки.

Като характерни параметри на шумоизолацията на строителните компоненти в нашия каталог за строителни материали за много компоненти са посочени данни за изчислената стойност на заглушаването на околния шум R'w, R и изчисленото стандартно ниво на ударния шум L'n, w.

Стойност на заглушаването на околния шум

Изчислената величина на заглушаването на околния шум [Rw в dB] описва качеството на шумоизолацията на даден строителен компонент срещу околен шум. В случай на външен компонент уличният шум се намалява от компонента до такава степен, че вече не се счита за причиняващ неудобство.

Ниво на ударния шум

За разлика от заглушаването на околния шум от даден компонент, което се определя от размера на изолацията, качеството на изолацията срещу ударен шум на таваните се определя от нивото на шума, стандартното ниво на ударния шум [Ln, w в dB]. С това се описва какво е нивото на шума в стаята под тавана при определено събитие, причиняващо ударен шум над тавана.