Техническа поддръжка

Имате технически въпроси или се нуждаете от съдействие относно нашите продукти и тяхното приложение? Нашите приложни инженери с радост ще ви окажат съдействие по отношение на всички ваши въпроси:

Свържете се с нас

Търговски партньори във вашия район

Можете да закупите дървени строителни продукти от тези търговци на едро. Тук ще намерите и всички производители на наши продукти.

Търсене

На тази страница можете да намерите съвети и препоръки относно правилната защита от влага и предпазването на дървесината.
Често повтарящите се и дълготрайни високи нива на влага в материала могат да причинят увреждане на дървесината.Това засяга особено покривите и външните стени, които са изложени на атмосферните влияния отвън и могат да бъдат повлияни и от дифузията на водни пари и конвекцията на топъл въздух в помещенията. Чрез вземането на няколко прости мерки могат да бъдат реализирани сухи и безопасни конструкции.

Паропропускливи дървени рамкови конструкции

При този строителен метод облицовката от OSB от страната на помещението редовно поема функцията на пароизолация, както и на херметичен слой в допълнение към укрепващата функцията.

OSB плоскостите са достатъчни като пароизолация на вътрешната стена, ако външната облицовка е направена от силно паропропускливи материали като DHF панели. Предлагат се следните мерки за защита на носещата конструкция от валежи или водни пръски в основната зона:

  • вентилирани фасади
  • външни топлоизолационни композитни системи
  • проектиране на големи надвеси на покрива

При установяване на херметичното ниво фугите на панелите и връзките към другите елементи на сградата трябва да бъдат покрити с подходящи залепващи се ленти. При високи изисквания към херметичността на сградата, като например при , препоръчваме използването на OSB 4 TOP с доказана висока степен на херметичност. Въздухонепроницаемостта на сградата трябва да се провери с метода с нагнетяване с вентилатор (blower door test), ако е възможно по време на строителството.

Неуплътнения в конструкцията едва ли могат да бъдат избегнати напълно. Паропропускливата дървена рамкова конструкция позволява последващо изсъхване, ако в конструкцията е достигнала влага въпреки предприетите мерки.

Херметичност

Херметичното ниво на даден компонент не позволява на стайния въздух, задвижван от разликите в налягането, да се движи отвътре навън през напречното сечение на елемента. Тази конвекция води до загуба на топлина и в най-лошия случай до кондензация в напречното сечение на строителния елемент.

Дифузия

В нашия климатичен регион дифузионният поток се среща главно през зимния период между топлия стаен въздух и студения въздух отвън. При паропропускливите дървени рамкови конструкции това може да бъде намалено чрез свойствата за ограничаване на изпаренията на EGGER OSB до такава степен, че да не се получи конденз отвън.

Ветроустойчивост

При външна облицовка от паропропускливи материали от дървесина, като Egger DHF, се избягва поток от студен външен въздух през изолационното ниво. Само плътни съединения на панели с профил нут и перо са достатъчни за достигане на тази степен на ветроустойчивост.