Противопожарната защита е много важен въпрос при проектирането и изграждането на дървени конструкции. Днес съществува консенсус между експертите, че методите за строителство с дърво, когато са изпълнени правилно, нямат никакви недостатъци по отношение на безопасността на обитателите в случай на пожар. Въпреки това в строителните разпоредби все още има много ограничения и допълнителни изисквания за дървените конструкции, които трябва да се вземат предвид.

При планирането на противопожарната защита се прави разлика между поведението при огън на строителните материали и времето на огнеустойчивост на компонентите.
Дървесината и материалите от дървесина са запалими материали. Това обаче не означава, че не могат да се използват за изграждане на конструкции с висока степен на огнеустойчивост. При необходимост дървените компоненти могат да бъдат комбинирани с незапалими материали.

Този принцип се прилага и при дървените рамкови конструкции. Ако носещата конструкция от дървесина и материали на базата на дървесина не е достатъчна, за да отговори на изискванията за противопожарна защита, е възможно следното:

  • - допълнителна облицовка от гипсокартон за допълнително повишаване на огнеустойчивостта или
  • - негорими изолационни материали могат да се използват в участъци за значително намаляване на предаването на огън и топлина през конструкцията.

По правило е възможно оразмеряване на конструкциите от дървесина или материали на базата на дървесина чрез скоростите на овъгляване в случай на пожар или необходимото време за огнеустойчивост.

Тези стойности позволяват да се изградят дървени рамкови конструкции, устойчиви на огън в продължение на 90 минути (REI 90, F90-B) и по-дълго. Не произтичат ограничения по отношение на използването на дървените конструкции в резултат на времето им на огнеустойчивост. Допълнителна информация относно противопожарната защита можете да намерите в техническите информационни листове.