Техническа поддръжка

Имате технически въпроси или се нуждаете от съдействие относно нашите продукти и тяхното приложение? Нашите приложни инженери с радост ще ви окажат съдействие по отношение на всички ваши въпроси:

Свържете се с нас

Търговски партньори във вашия район

Можете да закупите дървени строителни продукти от тези търговци на едро. Тук ще намерите и всички производители на наши продукти.

Търсене

Въз основа на нови открития от изследвания и практиката, както и от разработването на нови и по-добри материали, съвременните дървени рамкови конструкции увеличават постоянно пазарния си дял през последните 40 години. Още от самото начало със строителния метод бяха създадени стандарти в енергоспестяващото строителство.

Те се съпоставими дори с днешните конструкции и актуалните законови изисквания. В днешно време дървените рамкови конструкции все повече се използват в многоетажни жилищни сгради, както и в търговски и административни сгради. Дървените рамкови конструкции са подходящи и за обновяване, надстройки или пристройки, благодарение на ниското си тегло и кратките срокове за изграждане.

Предимства на дървените рамкови конструкции:

  • Оптимално и спестяващо ресурси използване на строителните материали
  • Устойчиви конструкции благодарение на паропропускливата дървена рамкова конструкция
  • Здравословна жилищна атмосфера благодарение на естествените регулиращи влагата материали и високите стандарти за изолация
  • Най-добрите стандарти за изолация с малка дебелина на стените за по-малко отнемане от пространството и оптимизиране на използваемата площ
  • Високо качество и кратки срокове за изграждане благодарение на голямата степен на предварителна изработка на елементите

Видове структури при дървени рамкови конструкции

Дървената рамкова конструкция е особено икономична, ако проектът и конструкцията са пригодени още на ранен етап от проектирането към строителни решетки, оптимизирани за строителство с дърво. Типични и икономични строителни решетки при дървените конструкции са разстояние между ребрата и гредите от 625 mm или 833 mm. В зависимост от изискванията на сградата и желаната степен на сглобяемост, при дървените рамкови конструкции се срещат три строителни метода.

Platform framing

Platform framing

При Platform framing (платформена рамкова конструкция) стените се издигат етаж по етаж, като таваните също се поставят върху стените етаж по етаж. При този тип конструкции могат да бъдат предварително изработени големи таванни елементи и да бъдат поставени на строителния обект върху долните стени.

Balloon framing

Balloon framing

При Balloon framing (рамкова конструкция с непрекъснати подпори) стените обхващат два или три етажа, като таваните се поставят след това между тях. При тази технология възможностите за сглобяеми тавани са много ограничени, тъй като е трудно поставянето на таванни елементи с голяма повърхност между стени, обхващащи няколко етажа.

Quasi balloon framing

Quasi balloon framing

Така наречената квази балонна рамкова конструкция се е развила като комбинация от строителните методи. Външните стени се издигат на височината на горния ръб на тавана. Този строителен метод има предимства преди всички при проектирането на херметичната равнина в областта на връзката между стената и тавана. Освен това размерът на сглобяемите стенни елементи може да бъде намален. Предварителната изработка на компонентите също води до значително намаляване на времето за строителство.

Препоръчителни продукти