Техническа поддръжка

Имате технически въпроси или се нуждаете от съдействие относно нашите продукти и тяхното приложение? Нашите приложни инженери с радост ще ви окажат съдействие по отношение на всички ваши въпроси:

Свържете се с нас

Търговски партньори във вашия район

Можете да закупите дървени строителни продукти от тези търговци на едро. Тук ще намерите и всички производители на наши продукти.

Търсене

OSB плоскости и паропропускливи облицовъчни панели, като , се използват често и по много различни начини във вентилирани и невентилирани дървени покривни конструкции. Тук са описани по-подробно възможните приложения и препоръките за обработка на кофражи за покриви и подложки при скатни и плоски покриви под метални покрития, покривни уплътнения или керемиди с малък размер. Разграничаваме две основни области на приложение - плоски покриви и скатни покриви, при което се прави разлика между вентилирани и невентилирани конструкции.

Плоски покриви и покриви с нисък наклон - носещ покривен кофраж

Покривните кофражи от OSB плоскости са подходящи за прехвърляне на планирани вертикални натоварвания от покривното покритие и от сняг към основата.Това обикновено е случаят при плоски покриви и покриви с нисък наклон с хидроизолация или покривно покритие с голям формат. При тези приложения високата устойчивост на издърпване на различните крепежни елементи (гвоздеи, винтове) също е от решаващо значение, независимо дали ще се закрепват метални покриви и уплътнения в OSB панелите.

Как се закрепват OSB панелите към носещата дървена подконструкция, какви междуподпорни разстояния са възможни с какви дебелини на плоскостите и още много информация може да намерите в техническите листовки.

Плоските покриви в строителството с дървени материали изискват особено голямо внимание при планирането и реализирането. Изискванията към плоските покриви са описани в съответната .

Скатни покриви - подложки с паропропускливи DHF панели на EGGER

При скатни покриви с покривни покрития, състоящи се от малки елементи, като керемиди или бетонни блокчета, паропропускливите DHF облицовъчни панели на Egger се използват като подложка върху ребрата. Плътно прилягащият и уплътняващ профил нут и перо гарантира безопасното отвеждане към стрехите на вторичната кондензна вода и проникващите през фугите дъжд и сняг.

По принцип не се изискват допълнителни мерки при наклон на покрива от поне 14°. При покриви с нисък наклон фугите на панелите трябва да бъдат уплътнени с подходящи залепващи ленти.

При такова приложение OSB плоскостите могат да се използват като покривна подложка за допълнителен подпокрив под формата на фолио, като се обърне специално внимание да няма кондензация и да има защита от влага.