Групата EGGER със седалище в Санкт Йохан в Тирол (Австрия) приключи първата половина на финансовата 2022/2023 година (към 31 октомври 2022 г.) с консолидиран оборот в размер на 2,26 милиарда евро (+14,0% в сравнение с предходната година). Силно променливите общи условия обаче също представляват предизвикателство за производителя на материали от дървесина: Той регистрира значителен спад в търсенето. Прогнозата за втората половина на годината е умерена.

Първата половина на финансовата 2022/23 г. бе белязана от голям брой кризи и несигурности, както икономически, така и политически. Томас Лайсинг, финансов директор на EGGER: „Много силните резултати от предходната година се дължат на изключително голямото търсене в резултат на породения от кризата с коронавируса ефект на самоизолация и затова могат да бъдат класифицирани като извънредни. Този бум в търсенето намаля забележимо от пролетта на 2022 г. Междувременно наблюдаваме спад в търсенето на почти всички пазари. В същото време все още сме изправени пред множество несигурности.”

Забележителен спад в търсенето

През първата половина на 2022/23 г.успяхме да постигнем оборот в размер на 2 255,4 милиона евро (+14,0% спрямо първата половина на 2021/22 г.) и EBITDA в размер на 353,7 милиона евро (-26,1% спрямо същия период на предходната година). Маржът на EBITDA е 15,7%, съотношението на собствения капитал е на високо равнище от 51,2%. Увеличението на продажбите се дължи основно на рязкото покачване на разходите за суровини, енергия и логистика, което доведе до по-високи продажни цени. Множеството несигурности и кризи и тяхното въздействие върху пазарите на енергия и суровини, както и високата инфлация и свързаната с нея загуба на покупателна способност доведоха до значителен спад в търсенето.

Умерена перспектива за второто шестмесечие

Цялостната икономическа перспектива ще остане изпълнена с несигурности и през следващите месеци и ще продължи да бъде силно повлияна от предизвикателствата на пазарите на енергия и суровини. Това означава, че очакваните печалби за втората половина на финансовата 2022/23 г. също са умерени.

Шестмесечният финансов отчет на EGGER за 2022/23 г. е онлайн.

Към отчета (английски)