Устойчивото управление е важен елемент от корпоративното поведение на групата EGGER. От основаването си фирмата се стреми да действа устойчиво. Основно изискване е непрекъснатото подобряване на собственото управление на устойчивостта. Поради това EGGER се оценява редовно от външни институции. Наскоро EGGER спечели две награди в рейтингите за устойчиво развитие: Ниво „Prime” в корпоративния рейтинг ISS ESG и сребърен медал EcoVadis.

Фирмата EGGER си е поставила амбициозни цели и резултатите й ежегодно се оценяват от водещи световни ESG рейтингови агенции. „Имаме високи стандарти по отношение на управлението на устойчивостта и прозрачното отчитане. Чрез обективните анализи на външни ESG рейтингови агенции, ние получаваме допълнителна ценна информация за това как можем да пренесем нашите цели в процесите си“, казва Томас Лайсинг, Chief Financial Officer EGGER Group.

Ниво „Prime” според ISS ESG:

ISS ESG е една от водещите рейтингови агенции в областта на устойчивите инвестиции. За трети път тя присъди ниво „prime” на групата EGGER, което се дава на най-добрите фирми в съответните браншове. SS ESG следва научно обоснована рейтингова концепция. Взема се предвид нефинансова информация от областта на околната среда, социалните въпроси и управлението. На фирмите се присъжда ниво „prime”, ако отговарят или надвишават изискванията по отношение на резултатите за устойчивост, определени от ISS ESG за конкретния бранш. Фирмите с рейтинг „prime”се считат за лидери в областта на устойчивото развитие в своя бранш. EGGER попадна в топ 3 от 49 компании в своя бранш, които бяха оценени от ISS.

Сребърен медал EcoVadis:

EcoVadis, една от от най-големите световни компании за оценка на устойчивостта, награди EGGER със сребърен медал за четвърти път. Това поставя производителя на материали от дървесина:сред първите 25 процента от всички оценени фирми. Оценката се основава на 21 критерия, които са разделени в четири области: Околна среда, Условия на труд и човешки права, Етика и Устойчивост на веригата за доставки.

Всички подробности относно стратегията за устойчивост на EGGER могат да бъдат намерени в годишния доклад за устойчивостта.

www.egger.com/sustainabilityreport