Ламинат Flammex

Ламинатите Flammex са класифицирани като тип F = забавящи горенето в съответствие със стандарта. Те са подходящи като декоративен и трудно възпламеним покривен материал в комбинация с трудногорими носещи плочи. Комбинациите със съответните композитни елементи позволяват приложения с повишени изисквания по отношение на пожароустойчивостта. Те отговарят на изискванията на германския клас за строителни материали В1 и на френския клас по реакция на огън М1.

Приложения

 • Зони с повишени изисквания по отношение на пожароустойчивостта
 • Мебели и интериорен дизайн
 • Обзавеждане на магазини и изграждане на панаирни конструкции
 • Преградни стени
 • Интериорни врати

Предимства

 • Трудно възпламеними (трудногорими)
 • Ниска степен на образуване на дим
 • Без образуване на пламтящи капки
 • Устойчиви на изтъркване, удари и надраскване
 • Антибактериални свойства на повърхността съгласно ISO 22196 (= JIS Z 2801)

Забележка

Всички показани и споменати декори са имитации.

За съжаление за този продукт няма налични декори.
Моля, изберете друг продукт.

 • LAMINATEFLAMMEX

  Ламинат Flammex