Компактни ламинати Flammex CE

 • Компактните ламинати Flammex CE изглеждат по същия начин както компактните ламинати с черна сърцевина. За разлика от тях обаче се характеризират със значително подобрена реакция на огън и са класифицирани като B-s2, d0 съгласно EN 13501-1. С намалена вентилация и трудно възпламенима или незапалима основа компактните ламинати Flammex B CE могат дори да бъдат класифицирани и използвани като B-s1, d0.

Приложения

 • Облицовка на стени и тавани
 • Панаирни конструкции
 • Зони с повишени изисквания по отношение на пожароустойчивостта

Предимства

 • Трудно възпламеними (трудногорими)
 • Средна степен на образуване на дим, без образуване на пламтящи капки
 • Устойчиви на изтъркване, удари и надраскване
 • Влагоустойчиви
 • Хигиенични
 • Безопасни за храните
 • Устойчиви на много почистващи препарати
 • Антибактериални свойства на повърхността съгласно ISO 22196 (= JIS Z 2801)
 • Сертифицирани в съответствие с TÜV-PROFiCERT-product Interior PREMIUM

Забележка

Всички показани и споменати декори са имитации.

списък на наличните продукти/ списък на доставяните продукти

За съжаление за този продукт няма налични декори.
Моля, изберете друг продукт.

 • COMPACTLAMINATEF

  Компактни ламинати Flammex CE