Административната сграда на EGGER в Ръдъуц
Административната сграда на EGGER в Ръдъуц
Сградата е построена, използвайки модулна концепция.
Сградата е построена, използвайки модулна концепция.
Фасадата на административната сграда
Фасадата на административната сграда
Фирмената архитектура на EGGER в модулно строителство
Фирмената архитектура на EGGER в модулно строителство
бствената фирмена архитектура е ясно отличима.
бствената фирмена архитектура е ясно отличима.
Конферентна зала с мебели от материали на EGGER
Конферентна зала с мебели от материали на EGGER
Офиси в Ръдъуц
Офиси в Ръдъуц
Изглед контейнер на колелца
Изглед контейнер на колелца
Бюро
Бюро
В изложбената зала мебелите и паркетите са превърнати в декори EGGER.
В изложбената зала мебелите и паркетите са превърнати в декори EGGER.

Модулно и многоетажно строителство с дървени конструкции само за пет месеца.
За да демонстрира с компетентността си като комплексен доставчик, тиролският производител на дървесни материали EGGER реши да построи новата административна сграда във фабриката си в Ръдъуц (Румъния) изцяло от собствени материали. „За нас като комплексен доставчик на дървесни материали беше особено важно да построим сграда, която да показва приложена цялата ни продуктова гама“, казва Валтер Шигл, ръководител производство/техника в Групата EGGER. Така от фирмената архитектура, специално проектирана съвместно с австрийския архитект Бруно Мозер, се появява първата от поредица сгради на EGGER, построени по метода на модулното строителство.

Реализиран от:

Възложител/инвеститор:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG (AT)

Архитект:

architekturWERKSTATT Bruno Moser, Брайтенбах (Австрия)
www.archimos.at

Изпълнител:

HOLZBAU SAURER, Хьофен (Австрия)

www.holzbau-saurer.at

Изпълнение:

март 2010 г. до август 2010 г.

Използвани продукти